Running Out (ft. Astrid S)

Unknow Category
MrWind
865
Running Out (ft. Astrid S)

Lời bài hát

[Verse 1]
I was thinking about the day we met
And the love came rushing out,
And you were empty-handed filled with regret
I was thinking about the day we met
When the love came rushing out
And you were empty-handed filled with regret

[Chorus X2]
Our love is running out
Our love is running
Our love is running
Our love is running out
Our love is running, running, running out

[Verse 2]
I remember when I saw you cry
Like a waterfall you carried me away
With just a look into your eyes
I remember when I saw you cry
Like a waterfall you carried me away,
With just a look into your eyes

[Chorus X2]
Our love is running out
Our love is running
Our love is running
Our love is running out
Our love is running, running, running out

Lời Việt

[Verse 1]
Em đang nhớ về ngày đầu tiên ta gặp nhau
Tình yêu đến thật nhanh rồi lại vội vã ra đi,
Và anh chẳng còn lại gì ngoài sự tiếc nuối
Em đang nhớ về ngày đầu tiên ta gặp nhau
Tình yêu đến thật nhanh rồi lại vội vã ra đi,
Và anh chẳng còn lại gì ngoài sự tiếc nuối

[Chorus X2]
Tình yêu hai ta đang dần đi đến hồi kết rồi
Tình yêu hai ta đang dần đến hồi kết
Tình yêu hai ta đang dần đến hồi kết
Tình yêu hai ta đang dần đến hồi kết
Tình yêu hai ta đang dần đi đến hồi kết rồi

[Verse 2]
Em nhớ có lần đã nhìn thấy anh khóc
Tựa như một cơn thác anh đã cuốn trôi em đi,
Với chỉ bằng một ánh mắt khi hai ta nhìn nhau
Em nhớ có lần đã nhìn thấy anh khóc
Tựa như một cơn thác anh đã cuốn trôi em đi,
Với chỉ bằng một ánh mắt khi hai ta nhìn nhau

[Chorus X2]
Tình yêu hai ta đang dần đi đến hồi kết rồi
Tình yêu hai ta đang dần đến hồi kết
Tình yêu hai ta đang dần đến hồi kết
Tình yêu hai ta đang dần đến hồi kết
Tình yêu hai ta đang dần đi đến hồi kết rồi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...