Santa U Are The One

Kpop
MrWind
1071
Santa U Are The One

Lời bài hát

You’ve come around to every child in the world
Always on time you’re never late, every year
How does it feel to work, everyone’s off, no one to help you
How do you reach us all, it’s for sure, no one does it better

Christmas is finally here
It’s time to celebrate
‘Cause you make a better world, year after year
Soon you’ll be on your way
Spreading joy everywhere
There’s no one like you
Santa, you are the one

You creep down the chimneys at night, that’s right
And you always know who has been naughty or nice
How does it feel to work, everyone’s off, no one to help you
How do you reach us all, it’s for sure, no one does it better

Christmas is finally here
It’s time to celebrate
‘Cause you make a better world, year after year
Soon you’ll be on your way
Spreading joy everywhere
There’s no one like you
Santa you are the one

Thank you Santa, thank you (You are the one)
Don’t go Santa, don’t go (You are the one)
Thank you Santa, thank you (You are the one)
Don’t go Santa, don’t go (You are the one)

I hope you enjoy this song
It’s a gift from everyone
Thank you for all that you have done

Christmas is finally here
It's time to celebrate
'Cause you make a better world, year after year
Soon you'll be on your way
Spreading joy everywhere
There's no one like you
Santa, you're the one!

Christmas is finally here
It's time to celebrate
'Cause you make a better world, year after year
Soon you'll be on your way
Spreading joy everywhere
There's no one like you
Santa, you're the one!

You are the one~
Santa, you are the one
You are the one~
Santa, you are the one

You are the one
I said, you are the one

Lời Việt

Ông đã đến với mọi đứa trẻ trên thế giới
Luôn luôn đúng giờ, chẳng bao giờ muộn cả, năm nào cũng vậy
Cảm giác của Ông như thế nào nhỉ, khi mọi người đều đang yên giấc, chẳng ai giúp Ông?
Làm thế nào mà Ông có thể đáp ứng được tất cả? Chắc chắn không ai có thể làm tốt hơn Ông

Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến
Tới lúc chúng ta ăn mừng rồi
Vì Ông đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn, năm này qua năm khác
Ông sẽ sớm lên đường
Phân phát niềm vui ở khắp muôn nơi
Chẳng có một ai giống được như Ông cả
Santa, Ông là duy nhất!

Ông chui xuống ống khói khi đêm xuống, đúng vậy
Và Ông luôn luôn biết ai là người nghịch ngợm hay ngoan ngoãn
Cảm giác của Ông như thế nào nhỉ, khi mọi người đều đều đang yên giấc, không có ai giúp Ông?
Làm thế nào mà Ông có thể đáp ứng được tất cả? Chắc chắn không ai có thể làm tốt hơn Ông

Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến
Tới lúc chúng ta ăn mừng rồi
Vì Ông đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn, năm này qua năm khác
Ông sẽ sớm lên đường
Phân phát niềm vui ở khắp muôn nơi
Chẳng có một ai giống được như Ông cả
Santa, Ông là duy nhất!

Cảm ơn ông Santa, con cám ơn Ông (Ông là duy nhất)
Đừng đi nhé ông Santa, Ông đừng đi (Ông là duy nhất)
Cảm ơn ông Santa, con cám ơn Ông (Ông là duy nhất)
Đừng đi nhé ông Santa, Ông đừng đi (Ông là duy nhất)

Con mong Ông sẽ thích bài hát này
Nó là một món quà từ tất cả mọi người
Cảm ơn Ông vì tất cả những điều Ông đã làm

Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến
Tới lúc chúng ta ăn mừng rồi
Vì Ông đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn, năm này qua năm khác
Ông sẽ sớm lên đường
Phân phát niềm vui ở khắp muôn nơi
Chẳng có một ai giống được như Ông cả
Santa, Ông là duy nhất!

Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến
Tới lúc chúng ta ăn mừng rồi
Vì Ông đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn, năm này qua năm khác
Ông sẽ sớm lên đường
Phân phát niềm vui ở khắp muôn nơi
Chẳng có một ai giống được như Ông cả
Santa, Ông là duy nhất!

Ông là duy nhất~
Santa, Ông là duy nhất!
Ông là duy nhất~
Santa, Ông là duy nhất!

Ông là duy nhất
Con nói, Ông là duy nhất!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...