Tên Thể loại:

Satanic Death Metal

0

Top bài hát

Thông tin

Thể loại này có đặc trưng là ca từ chỉ duy nhất một mục đích là báng bổ tôn giáo và tôn thờ quỷ Satan. Những ban nhạc tiêu biểu: Deicide(Mỹ), Immolation(Mỹ), Blood of Christ(Mỹ)