Saving Me

Country Rock
MrWind
568
Saving Me

Lời bài hát

Prison gates won’t open up for me
On these hands and knees I’m crawlin’
Oh, I reach for you
Well I’m terrified of these four walls
These iron bars can’t hold my soul in
All I need is you
Come please I’m callin’
And oh I scream for you
Hurry I’m fallin’

Show me what it’s like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I’ll show you what I can be
Say it for me
Say it to me
And I’ll leave this life behind me
Say it if it’s worth saving me

Heaven’s gates won’t open up for me
With these broken wings I’m fallin’
And all I see is you
These city walls ain’t got no love for me
I’m on the ledge of the eighteenth story
And oh I scream for you
Come please I’m callin’
And all I need from you
Hurry I’m fallin’

Show me what it’s like
To be the last one standing
And teach me wrong from right
And I’ll show you what I can be
Say it for me
Say it to me
And I’ll leave this life behind me
Say it if it’s worth saving me

Hurry I’m fallin’

Lời Việt

Cánh cổng ngục tù sẽ chẳng mở cho ta
Hai cánh tay, đầu gối đã mệt nhoài
Khi ta gắng trườn về phía con người
Ta khiếp sợ 4 bức tường tăm tối
Những chấn song đâu ngăn được lòng ta
Ta chỉ cần có bóng dáng con người
Xin hãy đến khi lòng ta thét gọi
Xin hãy nhanh lên, ta vẫn đang rơi...

Cho ta biết...
Là kẻ cuối cùng còn sống sót thì sao
Cho ta biết điều sai từ những chân lý đó
Và ta sẽ cho người thấy con người ta có thể trở thành
Hãy nói cho ta
Hãy nói với ta
Và ta sẽ bỏ sự sống này lại sau lưng
Hãy nói có đáng không khi cứu ta, người hỡi...

Cánh cổng thiên đàng sẽ chẳng mở cho ta
Đôi cánh gãy, ta rơi... vô vọng...
Và ta chỉ thấy người thôi
Những bức tường vô tri đâu thể vỗ về ta
Ta đứng trên bờ mép của hai trăm năm trước
Và thét gọi tên người
Hãy đến bên ta khi lòng ta thét gọi
Ta chỉ cần người thôi
Hãy nhanh lên, ta vẫn đang rơi

Cho ta biết...
Là kẻ cuối cùng còn sống sót thì sao
Cho ta biết điều sai từ những chân lý đó
Và ta sẽ cho người thấy con người ta có thể trở thành
Hãy nói cho ta
Hãy nói với ta
Và ta sẽ bỏ sự sống này lại sau lưng
Hãy nói có đáng không khi cứu ta, người hỡi...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...