Science & Faith

Pop
MrWind
1292
Science & Faith

Lời bài hát

Tried to break love to a science
In an act of pure defiance, I broke her heart
And as I pulled apart her theories
As I watched her growing weary, I pulled her apart

Having heavy conversations
'Bout the furthest constellations of our souls, ooh
And we're just trying to find some meaning
In the things that we believe in, but we got some ways to go

Of all of the things that she's ever said
She goes and says something that just knocks me dead

You won't find faith or hope down a telescope
You won't find heart and soul in the stars
You can break everything down to chemicals
But you can't explain a love like ours

It's the way we feel, yeah this is real
It's the way we feel, yeah this is real

I tried pushing evolution
As the obvious conclusion of the start
But it was for my own amusement
Saying love was an illusion of a hopeless heart

Of all of the things that she's ever said
She goes and says something that knocks me dead

You won't find faith or hope down a telescope
You won't find heart and soul in the stars
You can break everything down to chemicals
But you can't explain a love like ours

It's the way we feel, yeah this is real
It's the way we feel, yeah this is real

Of all of the things that she's ever said
She goes and says something that just knocks me dead

You won't find faith or hope down a telescope
You won't find heart and soul in the stars
You can break everything down to chemicals
But you can't explain a love like ours

It's the way we feel, yeah this is real
It's the way we feel, yeah this is real

Lời Việt

Tôi đã cố gắng phá vỡ tình yêu đó bằng lý trí
Với một hành động đầy coi thường, tôi đã làm trái tim cô ấy tan nát
Bởi lẽ tôi đã gạt đi những ưu tư của cô ấy
Khi trông thấy sự mệt mỏi cô ấy phải trải qua và tôi đã bỏ cô ấy

Những cuộc nói truyện trở nên nặng nề
Xung quanh chỉ còn là linh hồn của chúng ta
Chúng ta cố gắng tìm ra ý nghĩa
Trong những thứ chúng tôi tin tưởng nhưng rồi đường ai nấy đi

Trong tất cả những điều mà cô ấy từng nói
Cô ấy đi mất và để lại những lời khiến lòng tôi chết lặng

"Anh sẽ không tìm thấy niềm tin hay hi vọng dưới một chiếc kính thiên văn
Anh sẽ không tìm thấy trái tim và linh hồn trên những vì sao kia
Anh có thể giải thích mọi thứ bằng khoa học
Nhưng không thể lý giải được tình yêu này"

Đó là cảm xúc của chúng ta, đó là thực tế
Đó là cảm xúc của chúng ta, đó là thực tế

Tôi đã cố gắng để mọi thứ được diễn ra như thành quả của sự khởi đầu
Nhưng nó lại trở thành trò tiêu khiển của tôi
Nói đến tình yêu như là ảo giác cho con tim đang tuyệt vọng

Trong tất cả những điều mà cô ấy từng nói
Cô ấy đi mất và để lại những lời khiến lòng tôi chết lặng

"Anh sẽ không tìm thấy niềm tin hay hi vọng dưới một chiếc kính thiên văn
Anh sẽ không tìm thấy trái tim và linh hồn trên những vì sao kia
Anh có thể giải thích mọi thứ bằng khoa học
Nhưng không thể lý giải được tình yêu này"

Đó là cảm xúc của chúng ta, đó là thực tế
Đó là cảm xúc của chúng ta, đó là thực tế

Trong tất cả những điều mà cô ấy từng nói
Cô ấy đi mất và để lại những lời khiến lòng tôi chết lặng

"Anh sẽ không tìm thấy niềm tin hay hi vọng dưới một chiếc kính thiên văn
Anh sẽ không tìm thấy trái tim và linh hồn trên những vì sao kia
Anh có thể giải thích mọi thứ bằng khoa học
Nhưng không thể lý giải được tình yêu này"

Đó là cảm xúc của chúng ta, đó là thực tế
Đó là cảm xúc của chúng ta, đó là thực tế


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé