Secret

Electronic Pop
MrWind
240
Secret

Lời bài hát

[Verse 1]
Don't leave tonight
Stay here, no one will find us
We'll be all right
We've got silence to hide us

[Pre-Chorus]
It's still the way you want me to
I lose myself when I'm with you
I wanna hear our bodies talk
And when you start, don't ever stop, cause

[Chorus]
Every time, every time
Every time you pull me closer
Feeling like, feeling like
Feeling like I won't get over
Between you and me, you are the secret I keep
Every time, every time
Every time I hear you say it
Feeling like, feeling like
Feeling like I can't contain it
Between you and me, you are the secret I keep

[Verse 2]
It's too much, you know
We touch and I'm barely breathing
I love, you know
We touch and no need for speaking

[Pre-Chorus]
It's still the way you want me to
I lose myself when I'm with you
I wanna hear our bodies talk
And when you start, don't ever stop, cause

[Chorus]
Every time, every time
Every time you pull me closer
Feeling like, feeling like
Feeling like I won't get over
Between you and me, you are the secret I keep
Every time, every time
Every time I hear you say it
Feeling like, feeling like
Feeling like I can't contain it
Between you and me, you are the secret I keep

[Bridge]
Every time, every time
Every time you pull me closer
Feeling like, feeling like
Feeling like I won't get over
Between you and me, you are the secret I keep

[Chorus]
Every time, every time
Every time you pull me closer
Feeling like, feeling like
Feeling like I won't get over
Between you and me, you are the secret I keep
Every time, every time
Every time I hear you say it
Feeling like, feeling like
Feeling like I can't contain it
Between you and me, you are the secret I keep

Lời Việt

[Verse 1]
Xin đừng rời đi đêm nay
Ở lại đây, sẽ không có ai tìm ra đôi ta đâu
Chúng ta sẽ ổn cả thôi
Sự yên lặng sẽ giúp ta che đậy

[Pre-Chorus]
Vẫn là cái cách mà anh mong muốn ở em
Em không còn là chính mình khi ở bên anh
Em muốn lắng nghe ngôn ngữ cơ thể của chúng ta
Một khi anh đã bắt đầu, xin đừng bao giờ dừng lại, bởi vì

[Chorus]
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh kéo em lại gần
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể vượt qua được
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh nói em nghe điều đấy
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể kiềm chế nổi
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ


[Verse 2]
Thật là quá tuyệt vời, anh biết đấy
Ta khẽ chạm, và em chẳng tài nào thở được
Em thích vậy, anh biết mà
Chúng ta ‘tiếp xúc’ mà không cần lên tiếng

[Pre-Chorus]
Vẫn là cái cách mà anh mong muốn ở em
Em không còn là chính mình khi ở bên anh
Em muốn lắng nghe ngôn ngữ cơ thể của chúng ta
Một khi anh đã bắt đầu, xin đừng bao giờ dừng lại, bởi vì

[Chorus]
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh kéo em lại gần
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể vượt qua được
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh nói em nghe điều đấy
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể kiềm chế nổi
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ


[Bridge]
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh kéo em lại gần
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể vượt qua được
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ

[Chorus]
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh kéo em lại gần
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể vượt qua được
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ
Vẫn như mọi lần,
Mỗi khi anh nói em nghe điều đấy
Em lại có cảm giác,
Cảm giác em sẽ không thể kiềm chế nổi
Giữa anh và em, anh là điều bí mật em bảo vệ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...