See You Again

Country
MrWind
11095
See You Again

Lời bài hát

Said goodbye, turned around
And you were gone, gone, gone
Faded into the setting sun,
Slipped away
But I won’t cry
Cause I know I’ll never be lonely
For you are the stars to me,
You are the light I follow

[Chorus]
I will see you again, oh
This is not where it ends
I will carry you with me, oh
Till I see you again

I can hear those echoes in the wind at night
Calling me back in time
Back to you
In a place far away
Where the water meets the sky
The thought of it makes me smile
You are my tomorrow

[Repeat Chorus]

Sometimes I feel my heart is breaking
But I stay strong and I hold on cause I know
I will see you again, oh
This is not where it ends
I will carry you with me, yeah yeah

I will see you again, oh
This is not where it ends
I will carry you with me, oh
Till I see you again
Till I see you again,
Till I see you again,
Said goodbye turned around
And you were gone, gone, gone.

Lời Việt

Nói lời tạm biệt xong, ngoảnh đầu lại
Thì chàng đã đi mất rồi
Tan biến trong ánh chiều tà
Rồi khuất dạng
Nhưng em sẽ không khóc đâu
Vì em biết sẽ chẳng khi nào em cô đơn
Vì chàng là muôn vì sao với em
Chàng là ánh sáng em đi theo

[Điệp khúc]
Em sẽ gặp lại chàng, oh
Đây không phải là điểm dừng
Em sẽ đem chàng đi cùng với em, oh
Cho đến khi em gặp lại chàng

Em có thể nghe thấy những giai điệu ngân nga trong gió đêm
Tới hẹn gọi em về
Trở về bên chàng
Ở một chốn xa xăm
Nơi nước gặp trời
Ý nghĩ đó làm em mắc cười
Chàng là ngày mai của em

[Lặp lại điệp khúc]

Đôi khi em thấy trái tim mình đang tan nát
Nhưng em phải luôn mạnh mẽ và gắng gượng vì em biết
Em sẽ gặp lại chàng, oh
Đây không phải là điểm dừng
Em sẽ đem chàng đi cùng với em, yeah! yeah!

Em sẽ gặp lại chàng, oh
Đây không phải là điểm dừng
Em sẽ đem chàng đi cùng với em, oh
Cho đến khi em gặp lại chàng
Cho đến khi em gặp lại chàng
Cho đến khi em gặp lại chàng
Nói lời tạm biệt xong, ngoảnh đầu lại
Thì chàng đã đi mất rồi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...