Send My Love (To Your New Lover)

Pop
MrWind
2177
Send My Love (To Your New Lover)

Lời bài hát

This was all
None of it me
You put your hands all over my body and told me
You told me you were ready
For the big one
For the big jump
I be your last love everlating you and me
That was what you told me.

I'm giving you up
I've forgiven it all.

(You set me free, ohhhhh)

Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more
Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more.

I was too strong you were trembling
You couldn't handle the hot heat rising
Rising...
Baby I'm so rising
I was running, you were walking
You couldn't keep up, you were falling down
Down...
Mmm there's only one way down.

I'm giving you up
I've forgiven it all
You set me free, ohhhh.

Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more
Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more.

If you're ready, if you're ready
If you're ready, I am ready
If you're ready, if you're ready
We both know we ain't kids no more
No, we ain't kids no more.

I'm giving you up
I've forgiven it all
You set me free, ohhhh.

Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more
Send my love to your new lover
Treat her better
We gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more.

If you're ready, if you're ready
(Send my love to your new lover)
If you're ready, are you ready?
Treat her better...
We've gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more.

If you're ready, if you're ready
(Send my love to your new lover)
If you're ready, are you ready?
Treat her better...
We've gotta let go of all of our ghosts
We both know we ain't kids no more.

Lời Việt

Đây là tất cả
Không ai trong số đó
Anh đặt tay lên em và nói rằng
Anh nói anh đã sẵn sàng
Cho điều lớn lao nhất
Cho cú nhảy ngoạn mục nhất
Em sẽ là tình yêu cuối cùng mãi bất diệt, chỉ anh và em
Đó là những gì anh từng nói

Em sắp sửa từ bỏ
Em đã bỏ qua tất cả

(Em tự do rồi, ohhhh)

Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Vì ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa
Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Vì ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa

Em đã quá mạnh mẽ, anh thì luôn run sợ
Anh không thể nắm bắt sự nóng lên của nhiệt độ
Đang tăng lên...
Anh yêu à, em sắp nổi loạn rồi đây
Em đang chạy, còn anh thì đi bộ từng bước
Anh không thể bắt kịp em, anh đang rơi xuống
Rơi xuống...
Mmm, chỉ có một đường để rơi xuống

Em sắp sửa từ bỏ
Em đã bỏ qua tất cả
(Em tự do rồi, ohhhh)

Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Vì ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa
Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Vì ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa

Nễu anh sắn sàng, nếu anh sẵn sàng
Nếu anh sẵn sàng, em sẵn sàng
Nếu anh sẵn sàng, nếu anh sẵn sàng
Ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa
Không, ta không còn là trẻ con nữa.

Em sắp sửa từ bỏ
Em đã bỏ qua tất cả
Em tự do rồi, ohhhh

Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Vì ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa
Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Vì ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa

Nễu anh sắn sàng, nếu anh sẵn sàng
(Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh)
Nếu anh sẵn sàng, anh sẵn sàng chưa?
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa

Nễu anh sắn sàng, nếu anh sẵn sàng
(Hãy gửi tình yêu của em cho người yêu mới của anh)
Nếu anh sẵn sàng, anh sẵn sàng chưa?
Đối xử với cô ấy tốt hơn
Chúng ta phải buông bỏ linh hồn mình
Ta biết rằng chúng ta không còn là trẻ con nữa


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé