Sex Yeah

Electronic Pop
MrWind
899
Sex Yeah

Lời bài hát

Sex sex sex sex, Yeah, sex sex sex
Sex sex sex sex, sex, sex, sex, sex sex sex
Sex sex sex sex, Yeah, sex sex sex
Sex sex sex sex, sex, sex, sex, sex sex sex
(La la la)

Nothing is provocative anymore
Even for kids
No room for imagining
'Cause everyone's seen everything
Question what the TV tells you
Question what a pop star sells you
Question mom and question dad
Question good and question bad

If history could set you free (from who you were supposed to be)
If sex in our society (didn't tell a girl who she would be)
'Cause all my life I've tried to fight what history has given me

Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex
Yeah
Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex
(La la la)

If women were religiously
Recognized sexually
We wouldn't have to feel the need to show our ass,
It's to feel free
Been there, done that
Got the t-shirt
Sold my soul
And yeah the truth hurts
Tired image of a star
Acting naughtier than we really are

If history could set you free (from who you were supposed to be)
If sex in our society (didn't tell a guy who he should be)
'Cause all my life I've tried to fight what history has given me

Sex sex sex sex, Yeah, sex sex sex
Sex sex sex sex, sex, sex, sex, sex sex sex
Sex sex sex sex, Yeah, sex sex sex
Sex sex sex sex, sex, sex, sex, sex sex sex

All my life I've felt it deep inside of me
All this time was fighting for what I believe
All my life I've tried to hide what history has given me

If history could set you free (from who you were supposed to be)
If sex in our society (didn't tell a guy who he should be)
'Cause all my life I've tried to fight what history has given me

Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex
Yeah
Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, Sex
(La la la)

Lời Việt

Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, Yeah, tình dục, tình dục, tình dục
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, Yeah, tình dục, tình dục, tình dục
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục
(La la la)

Không có gì kích thích nữa
Thậm chí cho lũ trẻ
Không có chỗ cho trí tưởng tượng
Vì mọi người đều thấy hết mọi thứ
Nghi cái thứ TV nói với bạn
Nghi thứ sao nhạc pop bán cho bạn
Nghi ngờ mẹ và nghi ngờ cha
Nghi điều tốt và nghi điều xấu

Nếu quá khứ có thể cho bạn tự do (từ con người đáng lẽ bạn trở thành)
Nếu tình dục trong xã hội của chúng ta (đừng bảo một cô gái cô ấy sẽ làm người gì)
Vì suốt cuộc đời tôi, tôi cố tranh đấu với điều quá khứ đã trao tôi

Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục
Yeah
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục,
(La la la)

Nếu đàn bà thuộc phe sùng đạo
Được nhận ra lúc làm tình
Chúng ta sẽ không phải thấy cần thiết phô ra sự thô thiển
Cảm giác thật thanh thản
Ở đây, làm chuyện ấy
Mặc áo thun
Bán linh hồn tôi
Và yeah sự thật mất lòng
Hình ảnh chán chường của một ngôi sao
Cư xử còn thô bạo hơn chúng ta thực sự làm

Nếu quá khứ có thể cho bạn tự do (từ con người đáng lẽ bạn trở thành)
Nếu tình dục trong xã hội của chúng ta (đừng bảo một chàng trai cậu ta nên làm người gì)
Vì suốt cuộc đời tôi, tôi cố tranh đấu với điều quá khứ đã trao tôi

Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, Yeah, tình dục, tình dục, tình dục
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, Yeah, tình dục, tình dục, tình dục
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục

Suốt đời tôi, tôi thấy nó chất chứa sâu trong tôi
Suốt lúc này là sự tranh đấu cho điều tôi tin tưởng
Suốt đời tôi, tôi cố che dấu điều quá khứ đã trao tôi

Nếu quá khứ có thể cho bạn tự do (từ con người đáng lẽ bạn trở thành)
Nếu tình dục trong xã hội của chúng ta (đừng bảo một chàng trai cậu ta nên làm người gì)
Vì suốt cuộc đời tôi, tôi cố tranh đấu với điều quá khứ đã trao tôi

Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục
Yeah
Tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục, tình dục,
(La la la)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...