Shape

Country Rock
MrWind
480
Shape

Lời bài hát

[Verse 1:]
I live my life in chains
Got my hands in chains
And I can't stick with the cards
That I got with a deal
Like this I must insist
That a girl's got more to do
Then be the way you think a woman should
I'm taking it into my own hands
In this man's land I can understand
Why I'm taking command
Had enough of stuff
And now it's time to think about me, me yeah

[Bridge:]
And you can easily gamble your life away
Second after second
And day by day
You play the game or you walk away
It's a new turn on a blue day
And a cool deal of life for me
And it's all good

[Chorus:]
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape of my heart

[Verse 2:]
I've always played it safe nothing's ever safe
Give me the courage to back my own convictions
Every decision I make I pay it back and more
Now turn the cards and let them fall to me
I don't need to play on with the hand that they have given me
I'll give it back cos it's not the way it has to be

[Bridge:]
And you can easily gamble your life away
Second after second
And day by day
You play the game or you walk away
It's a new turn on a blue day
And a cool deal of life for me
And it's all good

[Chorus:]
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape of my heart

[Bridge:]
That's not the shape
The shape of my heart
My heart
That's not the shape of my heart

And you can easily gamble your life away
Second after second
And day by day
You play the game or you walk away
It's a new turn on a blue day
And a cool deal of life for me
And it's all good

And you can easily gamble your life away
Second after second
And day by day
You play the game or you walk away
It's a new turn on a blue day
And a cool deal of life for me
And I'm feeling good

[Chorus:]
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape of my heart

I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that's not the shape
The shape of my heart...

Lời Việt

[Verse 1:]
Tôi sống trong xiềng xích
Tay bị khóa chặt bởi xiềng xích
Và tôi bị dính chặt với những quân bài mà tôi phải chơi cho hết
Nhưng tôi phải khẳng định rằng
Một cô gái có nhiều việc để làm hơn là những gì các nguời nghĩ rằng để dành cho phụ nữ
Tôi làm những việc đó bằng chính đôi tay này
Trên lãnh địa của đàn ông, tôi hiểu nhờ đâu tôi là người ra lệnh
Tôi đã làm đủ những gì mình phải làm
Và giờ là lúc để nghĩ cho bản thân

Các người có thể đặt cược cả cuộc đời mình
Từng giây phút qua, từng ngày qua
Hãy tham gia cuộc chơi, hoặc bước ra ngoài
Một lượt chơi là một ngày mới
Đối với tôi đó là một ván bài thú vị của cuộc đời
Và nó không có gì là tồi tệ

Tôi biết quân pích là lưỡi kiếm của người lính
Tôi biết quân nhép (tép) là vũ khí của chiến tranh
Tôi biết rằng quân rô nghĩa là giá tiền của nghệ thuật
Nhưng đó không phải là hình dạng của quân cơ

[Verse 2:]
Tôi luôn luôn chơi một cách thận trọng
Nhưng không có gì là chắc chắn
Hãy cho tôi can đảm để bảo vệ đức tin của bản thân
Mỗi quyết định tôi tạo ra tôi trả lại đủ và còn hơn thế nữa
Giờ tráo lại quân bài và chia chúng cho tôi
Tôi không cần chơi một ván bài xếp sẵn
Tôi sẽ trả lại bởi chúng không phải dành cho mình

Các người có thể đặt cược cả cuộc đời mình
Từng giây phút qua, từng ngày qua
Hãy tham gia cuộc chơi, hoặc bước ra ngoài
Một lượt chơi là một ngày mới
Đối với tôi đó là một ván bài thú vị của cuộc đời
Và nó không có gì là tồi tệ

Tôi biết quân pích là lưỡi kiếm của người lính
Tôi biết quân nhép (tép) là vũ khí của chiến tranh
Tôi biết rằng quân rô nghĩa là giá tiền của nghệ thuật
Nhưng đó không phải là hình dạng của quân cơ

Đó không phải là hình dạng của quân cơ
Quân cơ – trái tim của tôi (heart = quân cơ = trái tim)
Đó không phải hình dạng trái tim tôi

Các người có thể đặt cược cả cuộc đời mình
Từng giây phút qua, từng ngày qua
Hãy tham gia cuộc chơi, hoặc bước ra ngoài
Một lượt chơi là một ngày mới
Đối vớ tôi đó là một ván bài thú vị của cuộc đời
Và nó không có gì là tồi tệ

Tôi biết quân pích là lưỡi kiếm của người lính
Tôi biết quân nhép (tép) là vũ khí của chiến tranh
Tôi biết rằng quân rô nghĩa là giá tiền của nghệ thuật
Nhưng đó không phải là hình dạng của trái tim tôi
Tôi biết quân pích là lưỡi kiếm của người lính
Tôi biết quân nhép (tép) là vũ khí của chiến tranh
Tôi biết rằng quân rô nghĩa là giá tiền của nghệ thuật
Nhưng đó không phải là hình dạng trái tim tôi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...