She's Gonna Find Me Here

Pop
MrWind
348
She's Gonna Find Me Here

Lời bài hát

Now I don't have to climb the highest mountain
And I don't have to sail the seven seas.
Now I don't have to push myself through desert sands
'Cause she's gonna find me here.

And I don't have to put on all my best clothes
And I don't have to put on a show.
Now I don't have to act like a total stranger
'Cause she's gonna find me here.

When she finally arrives
It will be right on time.
And I'll know that it's real
'Cause the light in her eyes
Will look through and show what a fool I had been
To search far and wide with my heart in my hands.

And I don't have to worry about her
'Cause I know she's fine, now, on her own.
Now can put my mind on things in my own life
'Cause shes gonna find me here.
You know that she's gonna find me here.

And when she finally arrives
It will be right on time.
And I'll know that it's real
'Cause the light in her eyes
Will look through and show what a fool I had been
To search far and wide with my heart in my hands.

Now I don't have to cut up my heart
Into pieces so small
And give them to those who don't care.
Now I don't have to search for one girl
In the depths of my soul
'Cause she's gonna find me
'Cause she's gonna find me
You know she's gonna find me here.
I don't have to search far and wide
'Cause she's gonna find me here

Lời Việt

Giờ tôi không phải leo lên những đỉnh núi cao nhất
Và tôi không phải vượt qua 7 đại dương
Giờ đây tôi không phải cố gắng đến cùng để vượt qua những sa mạc cát
Vì em sẽ tìm thấy tôi tại đây.

Và tôi không phải mặc lên mình tất cả những quần áo đẹp nhất
Và tôi không phải đặt mình vào một buổi diễn
Và cư xử như một kẻ hoàn toàn xa lạ
Vì em sẽ tìm thấy tôi tại đây.

Đó sẽ là thời điểm thích hợp
Khi cuối cùng em đến
Và tôi biết rằng đó là sự thật
Bởi ánh sáng trong đôi mắt em
Sẽ nhìn thấu và cho thấy tôi ngốc nghếch như thế nào
Khi tìm kiếm khắp nơi và xa xôi với trái tim trên tay.

Và tôi sẽ không phải lo lắng vì em
Vì tôi biết em ổn, ngay bây giờ, với chính bản thân em.
Giờ đây, tôi có thể suy nghĩ về cuộc đời của riêng mình
Bởi em sẽ tìm thấy tôi tại đây
Bạn biết rằng cô ấy sẽ tìm thấy tôi mà, tại đây.

Và đó sẽ là thời điểm thích hợp
Khi cuối cùng em đến
Và tôi biết rằng điều đó là sự thực
Bởi ánh sáng trong đôi mắt em
Sẽ nhìn thấu và cho thấy tôi ngốc nghếch như thế nào
Khi tìm kiếm khắp nơi và xa xôi với trái tim trên tay.

Giờ đây tôi không phải cắt trái tim mình
Thành vô vàn mảnh nhỏ
Và trao chúng cho những ai không quan tâm.
Giờ đây trong thâm tâm
Tôi không còn phải tìm kiếm cô gái duy nhất
Vì em sẽ tìm thấy tôi tại đây
Vì em sẽ tìm thấy tôi tại đây
Bạn biết rằng cô ấy sẽ tìm thấy tôi mà, tại đây.

Tôi không phải tìm kiếm khắp nơi và xa xôi
Vì em sẽ tìm thấy tôi tại đây…

Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé