She Loves You

Country Rock
MrWind
1567
She Loves You

Lời bài hát

She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah

You think you lost your love,
Well, I saw her yesterday.
It's you she's thinking of
And she told me what to say.

She says she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad.

She said you hurt her so
She almost lost her mind.
But now she said she knows
You're not the hurting kind.

She says she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh!

She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
And with a love like that
You know you should be glad.

You know it's up to you,
I think it's only fair,
Pride can hurt you, too,
Apologize to her

Because she loves you
And you know that can't be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh!

She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah

with a love like that
You know you should
Be Glad!

with a love like that
You know you should
Be Glad!

With a love like that
You know you should
be glad!

Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah Ye-ah.

Lời Việt

Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah, yeah!

Tớ nghĩ cậu đã đánh mất tình yêu
Ờ, tớ đã gặp cô ấy hôm qua
Cô ấy luôn nghĩ về cậu
Và cô ấy dặn tớ nhắn với cậu

Cô ấy nói: cô ấy yêu cậu
Và cậu biết điều đó đáng mừng mà.
Cô ấy vẫn yêu cậu đó!
Và cậu biết đấy cậu nên vui lên mới phải!

Cô ấy đã nói cậu khiến cô ấy đau khổ nhiều lắm
Cô ấy gần như đã mất trí
Nhưng giờ đây, cô ấy nói cô ấy đã hiểu được
Cậu không phải là loại người gây đau khổ cho người khác

Cô ấy nói: cô ấy yêu cậu
Và cậu biết điều đó đáng mừng mà.
Cô ấy vẫn yêu cậu đó!
Và cậu biết đấy cậu nên vui lên mới phải! Ooh!

Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah
Và với một tình yêu sâu đậm đến thế
Thì cậu nên vui lên chứ!

Cậu biết đấy, cậu có nhiệm vụ phải...
Tớ nghĩ có thế mới công bằng,
Tự ái cũng có thể làm tổn thương cậu đấy
Xin lỗi cô ấy đi!

Bởi vì cô ấy yêu cậu
Và cậu biết điều đó đáng mừng mà.
Cô ấy vẫn yêu cậu đó!
Và cậu biết đấy cậu nên vui lên mới phải! Ooh!

Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah
Cô ấy yêu cậu, yeah, yeah, yeah

Và với một tình yêu sâu đậm đến thế
Thì cậu nên vui lên chứ!

Và với một tình yêu sâu đậm đến thế
Thì cậu nên vui lên chứ!

Và với một tình yêu sâu đậm đến thế
Thì cậu nên vui lên chứ!

Yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah Ye-ah.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you