She Taught Me To Yodel

Country
MrWind
2579
She Taught Me To Yodel

Lời bài hát

I went across to Switzerland
Where all the Yodellers be
To try to learn to yodel
With my yodel-oh-ee-dee
I climbed a big high mountain
On a clear and sunny day
And met a yodellin’ gal
Up in a little Swiss chalet

She taught me to yodel
Yodel-oh-ee-de e
Diddly-odel-oh-ee- dee
Diddly-odel-oh-e e-dee
She taught me to yodel
Yodel-oh-ee-de e-ay-dee
Yodel-oh-ee -dee-yodel-oh-dee

[ more yodelling]

Well now I’m gonna teach you
How to yodel just like me
It’s easy when you’re singin’
To go yodel-diddly-oh-oh-d ee
First you take a deep breath
Then it’s K.O. one, two, three
And then you’ll hear a yodel
If you listen close to me

Yeah, this is how to yodel
Yodel-oh-ee-de e
Diddly-odel-oh-ee- dee
Diddly-odel-oh-e e-dee
This is how to yodel
Yodel-oh-ee-de e
Diddly-odel-oh-ee- dee-yodel-oh-dee

Lời Việt

Tôi từng đi ngang qua đất Thụy Sĩ
Nơi có những người hát Yodel (*)
Thử hát Yodel xem nào
Với bài Yodel của mình
Tôi trèo lên một ngọn núi cao lớn
Vào một ngày nắng rạng ngời
Và gặp một cô gái đang hát Yodel
Trên một tòa nhà Thụy Sĩ nhỏ bé.

Nàng đã dạy tôi hát Yodel
Yodel-oh-ee-dee
Diddly-odel-oh-ee-dee
Diddly-odel-oh-ee-dee
Nàng đã dạy tôi hát Yodel
Yodel-oh-ee-dee
Diddly-odel-oh-ee-dee
Diddly-odel-oh-ee-dee

Tốt lắm, giờ tôi sẽ chỉ cho bạn
Cách hát Yodel giống như tôi
Thật dễ dàng khi hát kiểu đó
Để hát rằng yodel-diddly-oh-oh-dee
Trước tiên bạn hãy hít thở thật sâu
Sau đó, một, hai, ba nào
Và rồi bạn sẽ nghe được một giọng Yodel
Nếu bạn ở gần bên tôi.

[nhiều lần yodelling]

Tốt lắm, giờ tôi sẽ chỉ cho bạn
Cách hát Yodel giống như tôi
Thật dễ dàng khi hát kiểu đó
Để hát rằng yodel-diddly-oh-oh-dee
Trước tiên bạn hãy hít thở thật sâu
Sau đó, một, hai, ba nào
Và rồi bạn sẽ nghe được một bài giọng hát Yodel
Nếu bạn ở gần bên tôi.

Vâng, đây là cách để hát Yodel
Yodel-oh-ee-de e
Diddly-odel-oh-ee-dee
Diddly-odel-oh-e e-dee
Vâng, đây là cách để hát Yodel
Yodel-oh-ee-de e
Diddly-odel-oh-ee-dee-yodel-oh-dee.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...