Shine

R&B
MrWind
696
Shine

Lời bài hát

We can talk, you can make your demands
We can cry cast the tears in our heads
We can laugh and dance
Under this steady moon

And when the morning comes
I'll still be holding you

Shine brighter than a rain of falling stars
Time stops to let our hearts be synchronized

This endless night is no goodbye
This moment will last forever,
This moment will last forever,

I know you would catch me
Should I fall from grace
If I heard you drowning in the dark
I'd dive into the waves
We can make a vow and seal it with a kiss
The moments that we shared will matter more
Than those we missed

Shine brighter than a rain of falling stars
Time stops to let our hearts be synchronized

This endless night is no goodbye
This moment will last forever,
This moment will last forever

In another place, in another time
In another space, in another life
In another world you could still be mine
We'll shine, we'll shine

Shine, brighter than a rain of fallen stars
Time stops to let our hearts be synchronized

This endless night is no goodbye

Shine brighter than a rain of falling stars
Time stops to let our hearts be synchronized

This endless night is no goodbye

This moment will last forever,
This moment will last forever.
This moment will last forever,
This moment will last forever.

Lời Việt

Chúng ta có thể nói chuyện, em có thể đưa ra đòi hỏi
Trên khuôn mặt chúng dòng lệ thấm đẫm
Chúng ta có thể cười vui và khiên vũ
Dưới vầng trăng đầy vững vàng

Và khi bình minh ló rạng
Anh vẫn sẽ ôm lấy em

Ánh mắt trời sáng rực hơn cả một trận mưa sao băng
Thời gian ngừng trôi để trái tim đôi ta hòa cùng một nhịp

Đêm nay là mãi mãi
Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng
Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng

Anh biết em sẽ đỡ lấy anh
Khi anh gục ngã trước vẻ yêu kiều
Nếu anh biết em mãi chìm trong bóng tối
Anh sẽ lao vào đó
Chúng ta cùng thề nguyền và đính ước bằng một nụ hôn
Khoảnh khắc chúng ta sẽ chia sẽ quan trọng hơn bao điều chúng ta bỏ lỡ

Ánh mắt trời sáng rực hơn cả một trận mưa sao băng
Thời gian ngừng trôi để trái tim đôi ta hòa cùng một nhịp

Đêm nay là mãi mãi
Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng
Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng

Ở một nơi khác, vào một khoảnh khắc khác
Ở một chốn khác ở kiếp sau
Ở một thế giới em sẽ là của anh
Chúng ta sẽ tỏa sáng...

Ánh mắt trời sáng rực hơn cả một trận mưa sao băng
Thời gian ngừng trôi để trái tim đôi ta hòa cùng một nhịp

Đêm nay là mãi mãi

Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng
Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng

Đêm nay là mãi mãi

Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng
Khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...