Sing A Song

Country Rock
MrWind
760
Sing A Song

Lời bài hát

Sing, sing a song
Sing out loud
Sing out strong
Sing of good things not bad
Sing of happy not sad

(*) sing, sing a song
Make it simple to last
Your whole life long
Don’t worry that it’s not
Good enough for anyone
Else to hear
Just sing, sing a song

La la la la la
La la la la la la...

Sing, sing a song
Let the world sing along
Sing of love there could be
Sing for you and for meRepeat (*)

Lời Việt

Hát, hát 1 bài hát
Hát thật to
Hát thật khoẻ
Hát vì những điều tốt đẹp không tồi tệ
Hát vì niềm vui không buồn

Hát, hát 1 bài hát
Làm những điều đơn giản thành quan trọng
làm cuộc sống bình yên của bạn kéo dài
Đừng lo lắng tới những thứ không đủ tốt cho bất cứ ai
Hãy lắng nghe thêm lần nữa
Hãy hát ngay bây giờ, hát 1 bài hát


la la la la la
la la la la la la.....

Hát, hát 1 bài hát
Nào thế giới hãy cùng cất tiếng ca
Hát cho tình yêu đến
Hát cho bạn và cho tôi

Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...