Sinkin' Soon

Jazz
MrWind
496
Sinkin' Soon

Lời bài hát

We're an oyster cracker on the stew,
And the honey in the tea,
We're the sugar cubes, one lump or two,
In the black coffee,
The golden crust on an apple pie,
That shines in the sun at noon,
We're a wheel of cheese high in the sky,
But we're gonna be sinkin' soon.

In a boat that's built of sticks and hay,
We drifted from the shore,
With a captain who's too proud to say,
That he dropped the oar,
Now a tiny hole has sprung a leak,
In this cheap pontoon,
Now the hull has started growing weak,
And we're gonna be sinkin' soon.

We're gonna be
Sinkin' soon,
We're gonna be
Sinkin' soon,
Everybody hold your breath 'cause,
We're gonna be sinkin' soon

We're gonna be
Sinkin' soon,
We're gonna be
Sinkin' soon,
Everybody hold your breath 'cause,
Down and down we go.

Like the oyster cracker on the stew,
The honey in the tea
The sugar cubes, one lump or two?
No thank you none for me.
We're the golden crust on an apple pie,
That shines in the sun at noon,
Like the wheel of cheese high in the sky
Well ... we're gonna be sinkin' soon.

Lời Việt

Chúng ta là con hàu trong nồi hầm,
Và là mật ong trong tách trà,
Chúng ta là những viên đường, một hoặc hai viên
Trong tách cà phê đen,
Là nhân màu vàng ép trong bánh táo,
Tỏa sáng giữa mặt trời buổi trưa.
Chúng ta là khoanh pho mát trên trời cao,
Nhưng chúng ta sẽ sớm chìm trôi.

Trên con thuyền bằng củi và sậy,
Chúng ta chèo ra xa bờ,
Với người thuyền trưởng, người vỗ ngực nói rằng,
Anh vứt mái chèo,
Giờ một cái lỗ nhỏ nứt ra,
Trên chiếc thuyền rẻ mạt này,
Giờ thân tàu yếu dần đi,
Và chúng ta sẽ sớm chìm trôi.

Chúng ta sẽ
sớm chìm trôi.
Chúng ta sẽ
sớm chìm trôi.
Mọi người ngừng thở vì
Chúng ta sẽ sớm chìm trôi.

Chúng ta sẽ
sớm chìm trôi.
Chúng ta sẽ
sớm chìm trôi.
Mọi người ngừng thở vì
Chúng ta đang chìm dần.

Như con hàu trong nồi hầm,
Mật ong trong tách trà,
Những viên đường, một hoặc 2 viên nhé?
Không, cảm ơn.
Chúng ta là nhân màu vàng ép trong bánh táo,
Tỏa sáng giữa mặt trời buổi trưa.
Chúng ta là khoanh pho mát trên trời cao,
Và... chúng ta sẽ sớm chìm trôi.Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé