Six Degrees Of Separation

Unknow Category
MrWind
1396
Six Degrees Of Separation

Lời bài hát

You've read the books,
You've watched the shows,
What's the best way no one knows, yeah,
Meditate, get hypnotized.
Anything to take from your mind.
But it won't go

You're doing all these things out of desperation,
Ohhh woah,
You're going through six degrees of separation.

You hit the drink, you take a toll
Watch the past go up in smoke.
Fake a smile, yeah, lie and say that,
I'm better now than ever, and your life's okay
Well it's not. No
You're doing all these things out of desperation,
Ohhh woah,
You're going through six degrees of separation.

First, you think the worst is a broken heart
What's gonna kill you is the second part
And the third, is when your world splits down the middle
And fourth, you're gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.

(No, no, there ain't no help, it's every man for himself)

You tell your friends, yeah, strangers too,
Anyone'll throw an arm around you, yeah
Tarot cards
Gems and stones,
Believing all that shit is gonna heal your soul.
We'll it's not, no

You're only doing things out of desperation,
Ohhh woah,
You're goin' through six degrees of separation.

First, you think the worst is a broken heart
What's gonna kill you is the second part
And the third, Is when your world splits down the middle
And fourth, you're gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.

No there's no starting over,
Without finding closure,
You'd take them back,
No hesitation,
That's when you know you've reached the sixth degree of separation

No there's no starting over,
Without finding closure,
You'd take them back,
No hesitation,
That's when you know you've reached the sixth Degree of separation

First, you think the worst is a broken heart
What's gonna kill you is the second part
And the third, Is when your world splits down the middle
And fourth, you're gonna think that you fixed yourself
Fifth, you see them out with someone else
And the sixth, is when you admit that you may have messed up a little.

Lời Việt

Bạn đã đọc những quyển sách
Bạn đã xem những cuộc trình diễn
Lối đi nào là tốt nhất? Không một ai biết, yeah
Được tẩm thuốc, bị mê hoặc
Mọi thứ để lấy đi từ tâm trí của bạn
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra oh oh

Bạn đang làm mọi thứ để thoát khỏi sự tuyệt vọng
Ohhh woah,
Bạn đang trải qua sáu cấp độ của sự chia ly

Bạn nâng cốc, bạn rung chuông
Nhìn quá khứ nổ tung trong làn khói
Giả vờ cười, yeah, lừa dối và nói rằng
Tôi tốt hơn lúc nào hết, và cuộc sống của bạn thì ổn
Well điều đó là không phải. Không phải
Bạn đang làm mọi thứ để thoát khỏi sự tuyệt vọng
Ohhh woah,
Bạn đang trải qua sáu cấp độ của sự chia ly

Thứ nhất, bạn nghĩ điều tệ nhất là trái tim bị tan vỡ
Điều gì làm bạn gục ngã là điều thứ hai
Và thứ ba, là khi thế giới của bạn nứt ra làm đôi
Và thứ tư, bạn nghĩ rằng phải sửa đổi bản thân
Thứ năm, bạn thấy họ ở ngoài cùng ai đó
Và thứ sáu, là lúc bạn chấp nhận rằng có lẽ mình có một chút rối bời

(Không. Chẳng có sự giúp đỡ nào, ai cũng vì bản thân mình)

Bạn nói với bạn bè, yeah, nói với cả những người xa lạ
Bất cứ ai cũng sẽ ôm vỗ về bạn, yeah
Những lá bài Ta-rô
Những viên ngọc và hòn đá
Bạn tin rằng những thứ vớ vẩn đó sẽ hàn gắn tâm hồn bạn
Well không hề. Không

Bạn đang làm mọi thứ để thoát khỏi sự tuyệt vọng
Ohhh woah,
Bạn đang trải qua sáu cấp độ của sự chia ly

Thứ nhất, bạn nghĩ điều tệ nhất là trái tim bị tan vỡ
Điều gì làm bạn gục ngã là điều thứ hai
Và thứ ba, là khi thế giới của bạn nứt ra làm đôi
Và thứ tư, bạn nghĩ rằng phải sửa đổi bản than
Thứ năm, bạn thấy họ ở ngoài cùng ai đó
Và thứ sáu, là lúc bạn chấp nhận rằng có lẽ mình có một chút rối bời

Không có bắt đầu nào chấm hết
Mà không tìm ra sự kết thúc
Bạn nên lấy chúng lại
Không do dự
Đó là lúc bạn biết mình đã đi đến sáu cấp độ của sự chia ly

Không có bắt đầu nào chấm hết
Mà không tìm ra sự kết thúc
Bạn nên lấy chúng lại
Không do dự
Đó là lúc bạn biết mình đã đi đến sáu cấp độ của sự chia ly

Thứ nhất, bạn nghĩ điều tệ nhất là trái tim bị tan vỡ
Điều gì làm bạn gục ngã là điều thứ hai
Và thứ ba, là khi thế giới của bạn nứt ra làm đôi
Và thứ tư, bạn nghĩ rằng phải sửa đổi bản than
Thứ năm, bạn thấy họ ở ngoài cùng ai đó
Và thứ sáu, là lúc bạn chấp nhận rằng có lẽ mình có một chút rối bời


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...