Skyfall (OST Skyfall)

Blues
MrWind
2173
Skyfall (OST Skyfall)

Lời bài hát

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again

For this is the end
I've drowned and dreamed this moment
So overdue, I owe them
Swept away, I'm stolen

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Or face it all together

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Or face it all together
At skyfall

Skyfall is where we start
A thousand miles and poles apart
When worlds collide, and days are dark
You may have my number, you can take my name
But you'll never have my heart

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Or face it all together

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Or face it all together
At skyfall

Where you go I go
What you see I see
I know i'll never be without the security
Are your loving arms
Keeping me from harm
Put your hand in my hand
And we'll stand

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Or face it all together

Let the sky fall, when it crumbles
We will stand tall
Or face it all together
At skyfall

Let the sky fall
We will stand tall
At skyfall

Lời Việt

Đây là hồi kết
Anh hãy hít sâu và đếm đến mười
Cảm nhận trái đất rung chuyển và rồi
Nghe con tim em nổ tung lần nữa

Vì đây là hồi kết
Từ lâu em đắm chìm và mơ về khoảnh khắc này
Thế nên quá trễ rồi, em nợ con người
Bị cuốn trôi, em bị cắp đi

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Lúc bầu trời sụp đổ

Bầu trời sụp đổ là nơi chúng ta bắt đầu
Một nghìn dặm và điểm cực xa nhau
Khi những thế gian va chạm, và ngày hóa đêm
Anh có thể có số của em, anh có thể lấy tên của em
Nhưng anh sẽ không bao giờ có được con tim em

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Lúc bầu trời sụp đổ

Nơi anh đi, em đi cùng
Điều anh thấy, em thấy cùng
Em biết em sẽ không bao giờ vắng sự an toàn
Là đôi vòng tay yêu dấu của anh
Bảo vệ em khỏi tai ương
Hãy đặt tay anh lên tay em
Và chúng ta sẽ đứng hiên ngang

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Hoặc cùng nhau đối mặt với nó
Lúc bầu trời sụp đổ

Hãy để bầu trời sụp đổ, khi nó vỡ vụn
Chúng ta sẽ đứng hiên ngang
Lúc bầu trời sụp đổ


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé