Slow Motion

Country Rock
MrWind
692
Slow Motion

Lời bài hát

While I was watching you did a slow dissolve
While I was watching you did a slow dissolve
While I was watching you did a slow dissolve

Did I imagine or do the walls have eyes
Did I imagine they held us hypnotized
Did I imagine or do the walls have eyes

Life in slow motion somehow it don’t feel real
Life in slow motion somehow it don’t feel real
Life in slow motion somehow it don’t feel real
Snowflakes are falling I'll catch them in my hands
Snowflakes are falling I'll catch them in my hands
Snowflakes are falling now you’re my long lost friend

Lời Việt

Khi tôi đang nhìn xem thì em đã chầm chậm biến mất
(x3)

Tôi đã tưởng tượng hay trên tường có mắt
tôi đã tưởng tượng ra họ làm chúng tôi thôi miên
Tôi đã tưởng tượng hay trên tường có mắt

Cuộc sống cứ chầm chậm dù sao điều đó cũng không cảm nhận được thực sự
(x3)
Những bông tuyết đang rơi , tôi sẽ đón lấy vào bàn tay
Những bông tuyết đang rơi , tôi sẽ đón lấy vào bàn tay
Lúc này những bông tuyết đang rơi, em là người bạn bền lâu của tôiĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...