So Damn Clever

Love songs
MrWind
606
So Damn Clever

Lời bài hát

Thought that I was in control
And in my mind you were mine, what did I know?
I didn't listen when they said
That you were fake, manipulating boys to bed

I thought they had you wrong
In the morning you were gone

Everytime I see your face
I can see the games you play
Nobody can break hearts better
Why do you have to be so damn clever?
Turns you on
Always getting what you want
Made me believe that we would be together
Why do you have to be so damn clever?

We were over from the start
Intertwined just in time to fall apart (fall apart)
I can't believe I missed the signs
You were cold and they all told me not to try

But I thought they had you wrong
In the morning you were gone
Just vanished from my life
Didn't even say goodbye

Everytime I see your face
I can see the games you play
Nobody can break hearts better
Why do you have to be so damn clever?
Turns you on
Always getting what you want
Made me believe that we would be together
Why do you have to be so damn clever?

You pulled all the right strings
Saying all the right things
Now that you've gotten what you wanted you don't want it anymore

Everytime I see your face
I can see the games you play
Nobody can break hearts better
Why do you have to be so damn clever?
Turns you on
Always getting what you want
Made me believe that we would be together
Why do you have to be so damn clever?

Oh
Why do you have to be so damn clever?
Oh
Why do you have to be so damn clever?
Oh

Made me believe that we would be together
Why do you have to be so damn clever?

Lời Việt

Nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn kiểm soát được bản thân
Và trong tâm trí, em luôn là của tôi
Tôi biết gì nào?
Tôi không nghe khi họ nói
Rằng em chỉ biết lừa dối để kéo giai lên giường thôi

Tôi nghĩ họ đã hiểu lầm em
Vào buổi sáng em ra đi...

Mỗi lần tôi nhìn gương mặt em
Tôi có thể thấy rõ trò chơi của em
Không ai có thể làm tôi đau hơn được nữa
Tại sao em phải khôn ngoan đến thế?
Em lật lọng,
Luôn có được những gì mình muốn
Làm tôi tin rằng chúng mình có thể bên nhau
Tại sao em phải tài tình đến vậy?

Chuyện đã chấm dứt ngay khi ta bắt đầu
Quấn vào nhau, rồi lập tức rời xa
Tôi không thể tin rằng mình đã không để ý đến những dấu hiệu
Em lạnh lùng, và người ta đều khuyên tôi đừng có cố

Nhưng tôi đã nghĩ họ nhầm cơ đấy
Vào buổi sáng em bỏ tôi ra đi
Tan biến mãi khỏi cuộc đời tôi
Thậm chí còn chẳng nói tạm biệt

Mỗi lần tôi nhìn gương mặt em
Tôi có thể thấy rõ trò chơi của em
Không ai có thể làm tôi đau hơn được nữa
Tại sao em phải khôn ngoan đến thế?
Em lật lọng,
Luôn có được những gì mình muốn
Làm tôi tin rằng chúng mình có thể bên nhau
Tại sao em phải tài tình đến vậy?

Em đã giật đúng dây đấy
Nói tất cả những lẽ phải
Giờ em đã có thứ em muốn
Nên em cũng chẳng cần đến thứ đó nữa

Mỗi lần tôi nhìn gương mặt em
Tôi có thể thấy rõ trò chơi của em
Không ai có thể làm tôi đau hơn được nữa
Tại sao em phải khôn ngoan đến thế?
Em lật lọng,
Luôn có được những gì mình muốn
Làm tôi tin rằng chúng mình có thể bên nhau
Tại sao em phải tài tình đến vậy?

Oh
Tại sao em phải tài tình đến thế?
Oh
Tại sao em phải khôn ngoan đến vậy?

Làm tôi tin sái cổ rằng chúng ta sẽ được bên nhau
Tại sao em phải khôn ngoan thế?


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...