Solitaire

Country Rock
MrWind
1013
Solitaire

Lời bài hát

Lyric here:

Shane:
There was a man, a lonely man,
Who lost his love through his indifference

Mark:
A heart that cared, that went unchecked,
Until it died within his silence

Shane:
And Solitaire's the only game in town
And every road that takes him, takes him down
And by himself, it's easy to pretend
He'll never love again
And keeping to himself he plays the game
Without her love it always ends the same
While life goes on around him everywhere
He's playing Solitaire

Mark:
A little hope goes up in smoke
Just how it goes, goes without saying

Shane:
There was a man, a lonely man
Who would command the hand he's playing

Mark:
And Solitaire's the only game in town
And every road that takes him, takes him down
And by himself, it's easy to pretend
He'll never love again
And keeping to himself he plays the game
Without her love it always ends the same
While life goes on around him everywhere
He's playing Solitaire

Shane:
A little hope goes up in smoke
Just how it goes, goes without saying

Mark:
And Solitaire's the only game in town
And every road that takes him, takes him down
And by himself, it's easy to pretend
He'll never love again
And keeping to himself he plays the game
Without her love it always ends the same
While life goes on around him everywhere

Shane:
He's playing Solitaire

Lời Việt

SOLITAIRE - WESTLIFE


Có một người đàn ông, cô độc
Đánh mất tình yêu vì sự khác biệt của mình
Một trái tim cần quan tâm ko được ai chú ý
Đến khi chết đi trong sự im lặng lạnh lùng

Cờ bạc, là trò chơi duy nhất trong thành phố
Mọi con đường khiến hắn ta sụp đổ, sụp đổ dần
Và chính hắn ta lại phớt lờ tất cả
Sẽ chẳng bao giờ hắn lại yêu
Hắn cứ mải mê cờ bạc
Không có nó, mọi thứ chẳng còn gì
Cuộc đời cứ trôi đi, trôi mãi
Hắn vẫn cứ cờ bạc mà thôi

Một chút hy vọng cứ trôi xa mãi
Xa mãi một cách tự nhiên

Có một người đàn ông đơn độc
Cứ mãi chơi cờ bạc, chẳng ngừng

Cờ bạc, là trò chơi duy nhất trong thành phố
Mọi con đường khiến hắn ta sụp đổ, sụp đổ dần
Và chính hắn ta lại phớt lờ tất cả
Sẽ chẳng bao giờ hắn lại yêu
Hắn cứ mải mê cờ bạc
Không có nó, mọi thứ chẳng còn gì
Cuộc đời cứ trôi đi, trôi mãi
Hắn vẫn cứ cờ bạc mà thôi

Một chút hy vọng cứ trôi xa mãi
Xa mãi một cách tự nhiên

Cờ bạc, là trò chơi duy nhất trong thành phố
Mọi con đường khiến hắn ta sụp đổ, sụp đổ dần
Và chính hắn ta lại phớt lờ tất cả
Sẽ chẳng bao giờ hắn lại yêu
Hắn cứ mải mê cờ bạc
Không có nó, mọi thứ chẳng còn gì
Cuộc đời cứ trôi đi, trôi mãi
Hắn vẫn cứ cờ bạc mà thôi

Hắn đang chơi đánh bạc


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...