Someday

Alternative
MrWind
516
Someday

Lời bài hát

Someday we'll all get started
Someday we'll have what we wanted
Someday we'll want what's better
Someday we'll all live forever
oh, oh, oh, oh, oh
oh, oh, oh, oh, oh

Someday we'll all reach higher
Someday we won't be so tired
Someday we won't say never
Someday we'll all be together
oh, oh, oh, oh, oh


What if we all could just agree (what if we all could just agree)
to live together in the world, in perfect harmony?
What if we all could find a way (what if we all could find a way)
to live a better life today?

Someday we'll all get started
Someday we'll have what we wanted
Someday we'll want what's better
Someday we'll all live forever
oh, oh, oh, oh, oh (oh, they will never understand us)
oh, oh, oh, oh, oh (oh, wouldn't want it any other way)
oh, oh, oh, oh, oh (oh, they won't always stand against us)
oh, oh, oh, oh, oh (oh, oh, oh, oh)

What if we all could just agree (what if we all could just agree)
to live together in the world, in perfect harmony?
What if we all could find a way (what if we all could find a way)
to live a better life today?

Someday we'll all get started
Someday we'll have what we wanted
Someday we'll want what's better
Someday we'll all be together
Someday we'll all reach higher
Someday we won't be so tired
Someday we won't say never
Someday we'll all be together
Someday we'll all reach higher
Someday we won't be so tired
Someday we won't say never
Someday we'll all live forever
oh, oh, oh, oh, oh
Someday we'll all live forever
oh, oh, oh, oh, oh
Someday we'll all live forever
oh, oh, oh, oh, oh
Someday we'll all live forever
oh, oh, oh, oh, oh

Lời Việt

Một ngày nào đó chúng ta sẽ bắt đầu
Một ngày nào đó chúng ta sẽ có thứ mình mong muốn
Một ngày nào đó chúng ta sẽ mong những thứ tốt hơn
Một ngày nào đó chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi
oh, oh, oh, oh, oh
oh, oh, oh, oh, oh

Một ngày nào đó chúng ta sẽ vươn xa hơn
Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn mệt mỏi
Một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn nói "không bao giờ"
Một ngày nào đó tất cả chúng ta bên nhau
oh, oh, oh, oh, oh

Nếu như tất cả chúng ta đều đồng ý (Nếu như tất cả chúng ta đều đồng ý)
Để sống cùng nhau trong một thế giới, trong sự hoà thuận tuyệt đối
Nếu như tất cả chúng ta đều tìm ra đường lối (x2)
Để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn

Một ngày nào đó chúng ta sẽ bắt đầu
Một ngày nào đó chúng ta sẽ có thứ mình mong muốn
Một ngày nào đó chúng ta sẽ mong những thứ tốt hơn
Một ngày nào đó chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi
oh, oh, oh, oh, oh (họ sẽ không bao giờ hiểu được chúng ta)
oh, oh, oh, oh, oh (sẽ chẳng muốn chuyện đi theo lối khác)
oh, oh, oh, oh, oh (họ sẽ không chống lại chúng ta đâu)
oh, oh, oh, oh, oh (oh, oh, oh, oh)

Lặp lại ...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé