Something Right

Country Rock
MrWind
741
Something Right

Lời bài hát

Ive seen my chances come
And go
How they escape me Ill never know
Ive had the answers there in my hand
I just didnt understand
Now lady luck has smiled
At me
And given me another try
To meet up with my destiny
To find a way to fly
Chorus:
I wanna do something right for once in my life
Before its too late and I give up the fight
Gonna bury my fears and save a few tears
Because I did something right
I see you standing there
By the door
I get the feeling weve been here before
Watching emotions like runaway trains
We shouldnt miss again
But lady luck has smiled
At me
And given me another try
To meet up with my destiny
And do something right
Chorus:
I wanna do something right for once in my life
Before its too late and I give up the fight
Gonna bury my fears and save a few tears
Because I did something right
I dont wanna sit back
Waiting
As I watch my ship go by
Tomorrow wont wait for you and i
Ive seen my chances come
And go
How they escape me Ill never know
Ive had the answers there in my hand
Now that I understand

Lời Việt

tôi đã thấy những cơ hội đến
rồi đi
Chúng thoát khỏi tôi bằng cách nào, tôi sẽ không bao giờ biết
Tôi có câu trả lời trong tay
Nhưng chỉ không hiểu.
Giờ cô nàng may mắn mỉn cười
Với tôi
Và trao cho tôi một cơ hội
Gặp gỡ định mệnh của mình
Để tìm cách bay cao

Chorus:
Tôi muốn lắm, làm việc nào đó đúng đắn dù chỉ một lầm trong đời
Trước khi quá muộn và từ bỏ chiến đấu.
Sẽ chôn vùi đi nỗi sợ hãi và cất đi nước mắt
Vì tôi đã làm một điều nào đó đúng đắn

Tôi thấy em đang đứng đây
Bên cạnh cánh cửa
tôi có lại đuợc cảm giác mà trước đây mà có ở đây trước đây
Xem cảm xúc như xe lửa đang chạy
Chúng tôi không nhớ nhau thêm lần nào nữa

Nhưng cô nàng may mắn mỉn cười
Với tôi
Và trao cho tôi một cơ hội
Gặp gỡ định mệnh của mình
Và làm điều gì đó đúng đắn


Chorus:
Tôi muốn lắm, làm việc nào đó đúng đắn dù chỉ một lầm trong đời
Trước khi quá muộn và từ bỏ chiến đấu.
Sẽ chôn vùi đi nỗi sợ hãi và cất đi nước mắt
Vì tôi đã làm một điều nào đó đúng đắn

Tôi không muốn ngồi lại
Chờ đợi...
Như nhìn con tàu của tôi đi qua
Ngày mai sẽ không chờ em và tôi

Tôi đã thấy một vài cơ hội của mình
Và nó ra đi
Chúng thoát khỏi tôi bằng cách nào, tôi sẽ không bao giờ biết
Tôi có câu trả lời trong tay
Giờ thì hiểu rồi...:)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...