Sorry

Pop
MrWind
7713
Sorry

Lời bài hát

You gotta go and get angry at all of my honesty
You know I try but I don't do too well with apologies
I hope I don't run out of time, could someone call the referee?
Cause I just need one more shot at forgiveness

I know you know that I
Made those mistakes maybe once or twice
And by once or twice I mean
Maybe a couple a hundred times
So let me oh let me
Redeem oh redeem oh myself tonight
Cause I just need one more shot at second chances

Yeah
Is it too late now to say sorry?
Cause I'm missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?
I'm sorry yeah
Sorry yeah
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?

I'll take every single piece of the blame
If you want me too
But you know that there is no innocent one in this game for two
I'll go I'll go and then
You go you go out and spill the truth
Can we both say the words, say forget this?

Yeah
Is it too late now to say sorry?
Cause I'm missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?

I'm not just trying to get you back on me
Cause I'm missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?

I'm sorry (yeah)
Sorry (oh)
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?

I'm sorry (yeah)
Sorry (oh)
Sorry
Yeah I know that I let you down

Lời Việt

Em cứ đi mà lồng lộn lên với tấm lòng chân thành của tôi
Em biết đấy tôi cũng cố gắng lắm nhưng xin lỗi đâu phải sở trường của tôi
Mong là tôi vẫn còn thời gian, ai đó gọi giúp người làm chứng với
Vì tôi chỉ cần thêm một cơ hội được thứ tha nữa thôi

Tôi biết em biết hiểu rằng
Tôi đã mắc những lỗi ấy một hai lần rồi
Và một hai lần của tôi
Có nghĩa là cả trăm lần ấy
Vậy thì hãy để tôi
Bù đắp lại cho bản thân đêm nay
Vì tôi chỉ cần thêm một cơ hội thứ hai nữa thôi

Yeah
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?
Vì tôi không chỉ nhớ mỗi cơ thể em đâu
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?
Ừ tôi biết tôi đã khiến em phải thất vọng
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?
Tôi xin lỗi
Xin lỗi em
Xin lỗi
Ừ tôi biết tôi đã khiến em phải thất vọng
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?

Tôi sẽ luôn nhận hết lỗi lầm về mình
Nếu em muốn vậy
Nhưng em biết đấy trong trò chơi tình ái này đâu có ai vô tội
Tôi sẽ ra đi, sẽ ra đi và rồi
Em hãy nói ra sự thật
Liệu cả hai ta có thể nói được chăng, nói rằng ta sẽ quên hết ấy?

Yeah
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?
Vì tôi không chỉ nhớ mỗi cơ thể em đâu
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?
Ừ tôi biết tôi đã khiến em phải thất vọng
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?

Tôi đâu chỉ biết cố gắng kéo em trở về bên tôi
Vì tôi không chỉ nhớ mỗi cơ thể em đâu
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?
Ừ tôi biết tôi đã khiến em phải thất vọng
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?

Tôi xin lỗi
Xin lỗi em
Xin lỗi
Ừ tôi biết tôi đã khiến em phải thất vọng
Liệu đã quá muộn màng để nói lời xin lỗi?

Tôi xin lỗi
Xin lỗi em
Xin lỗi
Ừ tôi biết tôi đã khiến em phải thất vọng


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé