Stitch By Stitch

Unknow Category
MrWind
1291
Stitch By Stitch

Lời bài hát

Blue and black, heart torn out,
You uncover what's beneath my skin
There and back, there's no doubt, your touch is my medicine

I'll be okay, 'cause you heal me...

And I'll give you all my pieces broken
In your hands, there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now, stitch by stitch
Put me back together now, stitch by stitch.

What you say, without words, resuscitates what was numb inside
So repair me, every thread of me, 'cause you're bringing me back to life

I'll be okay, 'cause you heal me...

And I'll give you all my pieces broken
In your hands, there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now stitch, by stitch

I'm still afraid of falling, somehow it's takin' over me
Don't ever let me let it go...

There and back, there's no doubt, your touch makes me whole again

And I'll give you all my pieces broken
In your hands there's nothing that you can't fix
My heart is frayed, my scars are open
So put me back together now, stitch by stitch
Put me back together now, stitch by stitch
Put me back together now, stitch by stitch

Lời Việt

U sầu và vô vọng, trái tim tan vỡ
Em khám phá ra mọi điều trong tôi ẩn dưới vẻ bề ngoài
Ở lại và quay lui, không còn nghi ngờ gì nữa, em chính là liều thuốc tôi cần

Tôi sẽ ổn thôi, vì em đang chữa lành tâm hồn tôi

Và tôi đưa em mọi mảnh ghép đã vỡ vụn
Trong đôi tay em, chẳng điều gì là không thể chữa khỏi
Trái tim tôi tưởng đã tan nát, nỗi đau trong tôi tưởng đã vỡ bung
Em đưa tôi trở lại cùng em, vá lành bằng từng mũi khâu

Những điều em nói, không ngôn từ nào hơn, chúng làm sống lại mọi điều tưởng như đã tê dại
Em chữa lành tôi, mọi mạch máu trong tôi, vì em đem tôi trờ lại với cuộc đời này

Tôi sẽ ổn thôi, vì em đang chữa lành tâm hồn tôi

Và tôi đưa em mọi mảnh ghép đã vỡ vụn
Trong đôi tay em, chẳng điều gì là không thể chữa khỏi
Trái tim tôi tưởng đã tan nát, nỗi đau trong tôi tưởng đã vỡ bung
Em đưa tôi trở lại cùng em, vá lành bằng từng mũi khâu

Tôi giờ đây vẫn sợ trượt ngã, nhưng bằng cách nào đó chúng đã dẫn lối cho tôi
Đừng để tôi khiến chúng phải ra đi

Ở lại và quay lui, không nghi ngờ gì nữa, em khiến tôi tái sinh

Và tôi đưa em mọi mảnh ghép đã vỡ vụn
Trong đôi tay em, chẳng điều gì là không thể chữa khỏi
Trái tim tôi tưởng đã tan nát, nỗi đau trong tôi tưởng đã vỡ bung
Em đưa tôi trở lại cùng em, vá lành bằng từng mũi khâu


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...