Sulfur

Nu Metal
MrWind
731
Sulfur

Lời bài hát

My Guilt and My Shame always sell me short - always feel the same
And My Face and My Soul always wear me thin - always under control
But the longest hours you'll have in your life
Are the ones you sit through to know if you're right
So I'll wait, but I pray that I'm wrong
Because I think I know what's going on

So Let Me Get This Straight... the only will is my own
I do whatever I want and stay alone
All my decisions make it untouchable and tainted
I'm gonna suffer for the rest of my life
But I will always find a way to survive
I'm not a failure, but I know what it's like
I can take it or leave it... or die

STAY - You don't always know where you stand
'Til you know that you won't run away
There's something inside me that feels
Like Breathing in Sulfur...

My Life is undone - and I'm a sinner to most but a sage to some
And my Gods are Untrue - I'm probably wrong, but I'm better than you
And the longest hours I've had in my life
Were the ones I went through to know I was right
So I'm safe, but I'm a little outside
I'm gonna laugh when I'm buried alive

STAY - You don't always know where you stand
'Til you know that you won't run away
There's something inside me that feels
Like Breathing in Sulfur...

LIKE BREATHING IN SULFUR

STAY - You don't always know where you stand
'Til you know that you won't run away
There's something inside me that feels
Like Breathing in Sulfur...

LIKE BREATHING IN SULFUR

Lời Việt

Những tội lỗi và sự hổ thẹn của tao luôn đánh giá thấp tao - luôn cảm thấy như vậy
Và vẻ bề ngoài, tâm hồn của tao thì làm tao ngày càng yếu ớt - luôn bị chi phối
Nhưng giờ dài nhất mày sẽ có trong đời mày là cái giờ mày sẽ ngồi chiêm nghiệm nếu mày đúng
Vậy nên, tao sẽ chờ, nhưng tao cầu rằng tao sai
Vì tao nghĩ tao biết cái gì sẽ xảy đến

Vậy nên để tao hiểu rõ điều này...nguyện vọng duy nhất sẽ là của riêng tao
Tao làm bất cứ thứ gì tao muốn và ở lại một mình
Mọi sự phán quyết của tao khiến sẽ nó bất khả xâm phạm và ô uế
Tao sẽ chịu đựng suốt dòng đời còn lại của tao
Nhưng tao sẽ luôn tìm được một con đường sống
Tao không phải kẻ thất bại, nhưng tao biết nó giống cái gì
Tao sẽ lấy nó, bỏ nó...hoặc chết

Ở LẠI ĐÓ - Mày không biết mày ở đâu đâu
đến khi mày nhận ra rằng mày sẽ không bỏ chạy
Có vài thứ trong tao cảm thấy như thở trong lưu huỳnh...

Đời tao dở dang - tao là tội nhân với nhiều người nhưng với một số tao lại là hiền nhân
Chúa của tao thì không tồn tại - có lẽ tao sai, nhưng vẫn còn tốt hơn mày
Và cái giờ dài nhất trong đời tao
Là cái giờ tao trải qua để biết tao đã đúng
Vậy nên tao an toàn, nhưng tao thật tầm thường ngoài kia
Tao sẽ cười phá lên khi tao bị chôn sống

Ở LẠI ĐÓ - Mày không biết mày ở đâu đâu
Đến khi mày nhận ra rằng mày sẽ không bỏ chạy
Có vài thứ trong tao cảm thấy như thở trong lưu huỳnh...

NHƯ THỞ TRONG LƯU HUỲNH

Ở LẠI ĐÓ - Mày không biết mày ở đâu đâu
đến khi mày nhận ra rằng mày sẽ không bỏ chạy
Có vài thứ trong tao cảm thấy như thở trong lưu huỳnh...

NHƯ THỞ TRONG LƯU HUỲNH


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé