Summer's Not Hot

Electronic Pop
MrWind
722
Summer's Not Hot

Lời bài hát

It's summer!

The heat is blazing like the 4th of July
I got the air con' on and it's blasting on high
So just grab something cool and jump in your ride
Pick up everybody I'll be waiting outside

Woah-oh!
The summer's not hot without you
I hope I get to see ya
Woah-oh-oh!
The summer won't start without you

The temperature is 99
And it can't get much higher
So come on over Romeo
And vamos a la playa
Woah-oh-oh!
The summer's not hot
The summer won't start without you

The summer's not hot
The summer's not hot till you show up
The summer's not hot
The summer's not hot till you show up
Till you, till you show up, show up

It's summer!

You're the reason that I jumped in the pool
'Cause you're so hot that I gotta get cooled off
And all your friends will bring 'em along
Hurry up and meet me
There's a party going on

Woah-oh!
The summer's not hot without you
I hope I get to see ya
Woah-oh-oh!
The summer won't start without you

The temperature is 99
And it can't get much higher
So come on over Romeo
And vamos a la playa
Woah-oh-oh!
The summer's not hot
The summer won't start without you

Dare you to show up
Dare you to show up
Dare you to show up
Dare you to show up

In my heart it's freezing
I am wearing a bikini
And I know the sun is beating down
Where ever you may be

The summer's not hot, too me
The summer's not hot, too me
The summer's not hot, too me
Till you show up
The summer's not hot
The summer's not hot till you show up
The summer's not hot
Till you, till you show, show, show up

Woah-oh!
The summer's not hot without you
I hope I get to see ya
Woah-oh-oh!
The summer won't start without you

The temperature is 99
And it can't get much higher
So come on over Romeo
And vamos a la playa
Woah-oh-oh!
The summer's not hot
The summer won't start without you

The summer's not hot, too me
The summer's not hot, too me
No matter what the temperature is
The summer's not hot, too me
The summer's not hot, too me
No matter what the temperature is

Lời Việt

Mùa hè đến rồi!

Hơi nóng đang thiêu đốt như trong ngày 4 tháng 7
Em bật máy điều hòa lên và nó bốc lên cao
Vậy hãy chộp thứ gì đó mát mẻ và nhảy vào xe
Rủ tất cả mọi người đi em sẽ chờ ở ngoài

Woah-oh!
Đến mùa hè cũng không nóng nếu thiếu anh
Em mong được gặp anh
Woah-oh-oh!
Mùa hè sẽ không bắt đầu nếu thiếu anh

Nhiệt độ đang ở mức 37 độ
Và không thể tăng cao hơn nữa
Vậy hãy ghé qua đây, Romeo
Và đến bãi biển nào
Woah-oh-oh!
Đến mùa hè cũng không nóng
Mùa hè sẽ không bắt đầu nếu thiếu anh

Đến mùa hè cũng không nóng
Mùa hè cũng không nóng cho tới khi anh xuất hiện
Đến mùa hè cũng không nóng
Mùa hè cũng không nóng cho tới khi anh xuất hiện
Tới khi, tới khi anh xuất hiện

Mùa hè đến rồi!

Anh là lí do để em nhảy vào hồ bơi
Vì anh quá hấp dẫn nên em cần phải giảm nhiệt
Và tất cả bạn của anh sẽ dẫn họ theo
Nhanh lên đi hãy đến gặp em
Đang có một bữa tiệc tưng bừng đây

Woah-oh!
Đến mùa hè cũng không nóng nếu thiếu anh
Em mong được gặp anh
Woah-oh-oh!
Mùa hè sẽ không bắt đầu nếu thiếu anh

Nhiệt độ đang ở mức 37 độ
Và không thể tăng cao hơn nữa
Vậy hãy ghé qua đây, Romeo
Và đến bãi biển nào
Woah-oh-oh!
Đến mùa hè cũng không nóng
Mùa hè sẽ không bắt đầu nếu thiếu anh

Anh có dám xuất hiện?
Anh có dám xuất hiện?
Anh có dám xuất hiện?
Anh có dám xuất hiện?

Trái tim em đang đóng băng lại
Em đang mặc áo tắm hai mảnh
Và em biết mặt trời đang đổ lửa
Ở bất cứ nơi nào anh đến

Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Cho đến khi anh xuất hiện
Đến mùa hè cũng không nóng
Đến mùa hè cũng không nóng đến khi anh xuất hiện
Đến mùa hè cũng không nóng
Tới khi, tơi khi, tới khi anh xuất hiện

Woah-oh!
Đến mùa hè cũng không nóng nếu thiếu anh
Em mong được gặp anh
Woah-oh-oh!
Mùa hè sẽ không bắt đầu nếu thiếu anh

Nhiệt độ đang ở mức 37 độ
Và không thể tăng cao hơn nữa
Vậy hãy ghé qua đây, Romeo
Và đến bãi biển nào
Woah-oh-oh!
Đến mùa hè cũng không nóng
Mùa hè sẽ không bắt đầu nếu thiếu anh

Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Bất kể nhiệt độ lên cao thế nào
Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Đến mùa hè cũng không nóng đối với em
Bất kể nhiệt độ lên cao thế nào


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...