Sunrise

Jazz
MrWind
510
Sunrise

Lời bài hát

Sunrise


Sunrise
Sunrise
Looks like morning in your eyes
But the clock's held 9:15 for hours

Sunrise
Sunrise
Couldn't tempt us if it tried
Cuz the afternoon's already come and gone

And I said
Hooo, hooo, hooo
To you

Surprise
Surprise
Couldn't find it in your eyes
But I'm sure it's written all over my face

Surprise
Surprise
Never something I could hide
When I see we made it through another day

Then I say
Hooo, hooo, hooo
To you

And now the night
Will throw its cover down, ooo, on me again
Ooh, and if I'm right
It's the only way to bring me back

Hooo, hooo, hooo
To you
Hooo, yeah, hooo, hooo
To you

Lời Việt

Mặt Trời Lên
Mặt trời lên
Mặt trời lên
Như ánh bình minh trong mắt anh vậy
Nhưng đồng hồ vẫn đứng 9:15 trong nhiều giờ

Bình minh
Bình minh
Nếu cố gắng cũng không thể lôi kéo đôi ta
Vì ngày chiều rồi cũng đến và đi

Và em nói
Hoo, hoo, hoo
Với anh

Mặt trời lên
Mặt trời lên
Không thể tìm thấy điều này trong mắt anh
Nhưng em chắc nó đã hiện diện trên khuôn mặt em rồi

Ngạc nhiên
Ngạc nhiên
Chẳng có gì em có thể che giấu
Lúc em hiểu chúng ta đã làm tất cả vào một ngày nào đấy

Và em nói
Hooo, hooo, hooo
Với anh

Giờ đây màn đêm
Sẽ lại phủ tấm màn đen tối lên em, ôi một lần nữa
Ooh, và nếu em đúng
Đó là con đường duy nhất mang em trở về

Hooo, hooo, hooo
Với anh
Hooo, yeah, hooo, hooo
Với anh.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé