Surrendering

Rock
MrWind
430
Surrendering

Lời bài hát

You were full and fully capable
You were self sufficient and needless
Your house was fully decorated in that sense

You were taken with me to a point
A case of careful what you wish for
But what you knew was enough to begin

And so you called and courted fiercely
So you reached out, entirely fearless
And yet you knew of reservation and how it serves

And I salute you for your courage
And I applaud your perseverance
And I embrace you for your faith in the face of adversarial forces
That I represent

So you were in but not entirely
You were up for this but not totally
You knew how arms length-ing can maintain doubt

And so you fell and you're intact
So you dove in and you're still breathing
And So you jumped and you're still flying if not shocked
And I support you in your trusting
And I commend you for your wisdom
And I'm amazed by your surrender in the face of threatening forces
That I represent

You found creative ways to distance
You hid away from much through humor
Your choice of armor was your intellect

And so you felt and you're still here
And so you died and you're still standing
And so you softened and still safely in command

And I salute you for your courage
And I applaud your perseverance
And I embrace you for your faith in the face of adversarial forces
That I represent

Self protection was in times of true danger
Your best defense to mistrust and be wary
Surrendering a feat of unequaled measure
And I'm thrilled to let you in
Overjoyed to be let in in kind

I salute you for your courage
And I commend you for your wisdom
And I embrace you for your faith in the face of adversarial forces
And I support you in your trusting
And I applaud your perseverance
And I'm amazed by your surrender in the face of threatening forces
That I represent

Lời Việt

Anh trọn vẹn và đầy đủ
Anh tự mãn và bất cần
Căn nhà anh ngập tràn không khí đó

Anh được đưa tới một điểm cùng với em
Một trường hợp phải cẩn trọng điều anh ao ước
Nhưng điều anh biết cũng đủ để bắt đầu

Và thế là anh kêu gọi và ve vãn mãnh liệt
Thế là anh với lấy, hoàn toàn chẳng sợ gì
Và anh đã biết sự dè dặt khiến mọi thứ thế nào

Và em mừng đón anh vì dũng khí của anh
Và em tán dương sự kiên trì của anh
Và em ôm siết anh vì niềm tin vào bộ mặt của những sức mạnh thù địch
Mà em đại diện

Thế là anh nhập cuộc nhưng không trọn vẹn
Anh nhắm tới điều này nhưng không hoàn toàn
Anh biết sự xa cách có thể gây ra nghi ngờ

Và thế là anh ngã vào mà vẫn bình an
Thế là anh chúi vào mà vẫn còn thở
Và thế là anh nhảy vào và vẫn vui sướng nếu không bị sốc
Và em hỗ trợ anh trong tin tưởng
Và em ngợi ca anh vì sự hiểu biết của anh
Và em kinh ngạc vì sự đầu hàng của anh trong bộ mặt của những thế lực đe dọa
Mà em đại diện

Anh tìm ra những cách sáng tạo để xa cách
Anh trốn tránh bằng cách pha hài hước
Anh chọn lựa cách phòng vệ là trí tuệ của anh

Và thế là anh ngã nhào và anh vẫn ở đây
Và thế là anh chết giấc và anh vẫn đứng đây
Và thế là anh mềm yếu và vẫn dè dặt kềm chế

Và em mừng đón anh vì dũng khí của anh
Và em tán dương sự kiên trì của anh
Và em ôm siết anh vì niềm tin vào bộ mặt của những sức mạnh thù địch
Mà em đại diện

Tự bảo vệ rồi có lúc là hiểm họa thật sự
Phòng vệ tốt nhất của anh đối với hồ nghi và đề phòng
Đầu hàng một kì công tiêu chuẩn không tương xứng
Và em thật phấn khích khi để anh tìm hiểu em
Vui mừng khôn xiết khi được tìm hiểu lại anh y như thế

Và em mừng đón anh vì dũng khí của anh
Và em tán dương anh vì trí tuệ của anh
Và em ôm siết anh vì niềm tin vào bộ mặt của những sức mạnh thù địch
Và em hỗ trợ anh trong tin tưởng
Và em ca ngợi sự kiên trì của anh
Và em kinh ngạc vì sự đầu hàng của anh trong bộ mặt của những thế lực đe dọa
Mà em đại diện


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé