Take Another Look

Acoustic
MrWind
494
Take Another Look

Lời bài hát

Take another look,
Take another good hard look at me.
Wait another day,
Wait another month,
Wait another year,
Wait another lifetime
For me to come around.
Take another chance,
Do another dance with me.
Sing another song,
Write another poem,
Do another good deed,
And I might see.

Chorus:
When my world is falling,
Who will show me what I need?
When my world is falling,
Who will show me love?

Give it one more shot,
Give it all you've got,
Sacrifice for me.
Say another prayer
Give me one more prayer,
One more prayer might be all I need.

When there's nothing to hold on to,
Who will still be standing strong?
When my world is falling,
Will you be the sign pointing to God?

Answer one more call,
Take another fall for me.
I've sprung another leak,
Will you turn the other cheek
For me, friend?
Take another beating,
Are you even bleeding for me?
Breath another breath in me,
Die another death for me.

Repeat Chorus

Lời Việt

Hãy nhìn lại xem
Hãy nhìn tôi thật kĩ
Chờ một ngày nữa
Chờ một tháng nữa
Chờ một năm nữa
Chờ thêm một đời người nữa
Để tôi đến nơi đây
Hãy tận dụng một cơ hội nữa
Nhảy thêm một điệu với tôi
Hát thêm một khúc ca
Viết thêm một bài thơ
Tạo nên một chiến công
Và tôi có thể thấy

Chorus:
Khi thế gian này sụp đổ
Ai sẽ chỉ cho tôi thấy điều tôi cần?
Khi thế gian này sụp đổ
Ai sẽ cho tôi biết đến tình yêu?

Hãy thử một lần nữa
Cho đi tất cả những gì bạn có
Từ bỏ bản thân vì tôi
Thêm một lời nguyện cầu
Cho tôi thêm một lời nguyện cầu nữa
Đó có lẽ là tất cả tôi cần

Khi chẳng còn gì để bấu víu
Ai vẫn còn đứng vững?
Khi thế giới của tôi sụp đổ
Bạn có là dấu hiệu hướng đến Thiên Chúa?

Đáp lại thêm một tiếng gọi
Vấp ngã lần nữa vì tôi
Tôi dần chìm thêm nữa
Bạn có chìa nốt má còn lại ra
Vì tôi không bạn hỡi?
Nhận lấy thêm một cái tát nữa
Bạn có thậm chí đổ máu vì tôi?
Hãy thở một hơi nữa trong tôi
Chết một cái chết khác vì tôi

Repeat Chorus


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé