Take It All

Unknow Category
MrWind
1930
Take It All

Lời bài hát

Didn't I give it all?
Tried my best
Gave you everything I had
Everything and no less
Didn't I do it right
Did I let you down

Maybe you got too used to
By having me around
Still how can you walk away
From all my tears.
It's gonna be an empty road
Without me right here

[Chorus]
But go on and take it
Take it all with you
Don't look back
At this crumbling fool
Just take it all
With my love
Take it all
With my love

Maybe I should leave
To have you see
Nothing is better than this
And this is everything we need
So is it over?
Is this really you've given up so easily?
I thought you loved me more than this

[Chorus]

I would change if I must
Slow it down and bring it home
I will adjust.
Oh if only, if only you knew
Everything I do
Is for you

[Chorus]

Lời Việt

Không phải em đã cho hết rồi ư?
Đã cố hết sức
Cho anh mọi thứ em có
Mọi thứ và nào có ít
Không phải em đã làm đúng sao?
Em làm anh buồn ư?

Có thể anh đã quá quen với việc
Có em quanh mình
Song thế nào anh có thể cất bước đi
Mặc cho dòng lệ em tuôn trào
Rồi đây chỉ còn đoạn đường vắng
Chẳng có em nơi này đâu.

[Chorus]
Nhưng tiếp tục và đem theo nó
Đem theo tất cả với anh đi
Đừng nhìn lại
Kẻ ngu ngốc cả tin này
Chỉ cần mang đi tất cả
Luôn cả tình yêu em trao
Mang đi tất cả
Cả tình yêu em trao

Có lẽ, em nên ra đi
Để anh thấy được
Không có gì tốt hơn điều này đâu
Và này là mọi thứ chúng ta cần
Vậy chuyện kết thúc chưa?
Thực sự anh bỏ cuộc dễ dàng thế ư?
Em nghĩ anh yêu em hơn thế này chứ.

[Chorus]

Em sẽ thay đổi nếu cần phải thế
Từ từ thôi và mang nó về nhà đi
Em sẽ làm cho vừa ý
Nếu chỉ, nếu chỉ có anh biết
Mọi việc em làm
Đều là vì anh

[Chorus]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...