Take Me Away

Rock
MrWind
5201
Take Me Away

Lời bài hát


Take Me Away

This time, what I want is you
There is no one else, who can take your place
This time, you burn me with your eyes
You see past all the lies
You take it all away

I've seen it all and it's never enough, it keeps leaving me needing you

Take me away, take me away
I've got nothing left to say, just take me away

I try, to make my way to you
But still I feel so lost
I don't know what else I can do
I've seen it all, it was never enough, it keeps leaving me needing you

Take me away, take me away
I've got nothing left to say, just take me away

Don't give up on me yet, don't forget who I am
I know I'm not there yet, but don't let me stay here alone

This time, what I want is you
There is no one else, who can take your place
I've seen enough and it's never enough it keeps leaving me needing you

Take me away, take me away
I've got nothing left to say, just take me away
Take me away, take me away
I've got nothing left to say, just take me away

Lời Việt

Dẫn tôi theo

lúc này đây, điều tôi muốn là em
chẳng có ai khác, chiếm vị trí của em
lúc này đây, em thiêu đốt anh cùng đôi mắt ấy
em nhìn quá khứ toàn điều dối trá
và em lấy tất cả đi

tôi nhìn thấy tất cả và những điều đó chưa hề đủ,
chỉ rời khỏi làm tôi cần em

dẫn tôi theo, dẫn tôi theo
không có điều gì cần nói ra, chỉ cần dẫn tôi theo

tôi cố gắng để bước cùng em
nhưng tôi vẫn cảm thấy lạc lối
tôi không biết có thể làm gì hơn
tôi nhìn thấy tất cả và những điều đó chưa hề đủ,
chỉ rời khỏi làm tôi cần em

dẫn tôi theo, dẫn tôi theo
không có điều gì cần nói ra, chỉ cần dẫn tôi theo

đừng ngừng lại lúc này, đừng quên đi tôi là ai
tôi biết lúc này tôi không ở đó,
nhưng đừng để tôi lại đây một mình

lúc này đây, điều tôi muốn là em
chẳng có ai khác, chiếm vị trí của em
tôi nhìn thấy tất cả và những điều đó chưa hề đủ,
chỉ rời khỏi làm tôi cần em

dẫn tôi theo, dẫn tôi theo
không có điều gì cần nói ra, chỉ cần dẫn tôi theo
dẫn tôi theo, dẫn tôi theo
không có điều gì cần nói ra, chỉ cần dẫn tôi theoĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé