Tell Me Something I Don't Know

Country Rock
MrWind
948
Tell Me Something I Don't Know

Lời bài hát

Tell me something I don’t know!

Everybody tells me that it’s so hard to make it
Yet so hard to break it
And there’s no way to fake it
Everybody tells me that it’s wrong what I’m feeling
I shouldn’t believe it
The dreams that I’m dreaming
I hear it everyday
I hear it all the time
I’m never gonna amount to much
But they’re never gonna change my mind
OH!

Tell me, Tell me, Tell Me
Something I don’t know x3
Tell me, tell me, tell me
Something I don’t know x3

How many inches in a mile
What it takes to make you smile
Getcha not to treat me like a child, baby

Tell me, tell me, Tell me
Something I don’t know something x3
Tell me, Tell me
Something I don’t know
Tell me, Tell me
Something I don’t know

Everybody tells me
I Don’t know what I’m doing
This life I’m pursuing
The odds of me loosing
Everybody tells me that it’s one in a million
More like one in a billion
Or one in a zillion
I hear it everyday
I hear it all the time
I’m never gonna amount to anything
But they’re never gonna change my mind
OH!

Tell me, tell me, Tell me
Something I don’t know x3
Tell me, tell me, Tell me
Something I don’t know x3

How many inches in a mile
What it takes to make you smile
Getcha not to treat me like a child, baby
Tell me, Tell me, Tell me
Something I don’t know x3

I’m on my way I know
I’m gonna get there someday
It doesn’t help when you say
It won’t be easy

Tell me, tell me, Tell me
Something I don’t know x3
Tell me, tell me, Tell me
Something I don’t know x3

How many inches in a mile
What it takes to make you smile
Getcha not to treat me like a child, baby

Tell me, Tell me, Tell me
Something I don’t know x3

Lời Việt

Nói với tôi điều tôi không biết

Mọi người đều nói rằng thật khó để hoàn thành mọi việc
Quá khó để vượt qua mọi chướng ngại
Và không có cách nào giả tạo điều đó
Mọi người đều nói những gì tôi cảm nhận đều sai lầm
Rằng tôi không nên tin vào chúng
Những giấc mơ mà tôi đã từng mơ
Tôi nghe điều đó hằng ngày
Hằng giờ
Tôi luôn chú ý lắng nghe những lời nhận xét đó
Nhưng không bao giờ tôi thay đổi ý định của mình

Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết x3
Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết x3

Có bao nhiêu inch trong một dặm
Điều gì đem đến cho bạn nụ cười
Nhớ lấy điều này , đừng bao giờ coi tôi như đứa trẻ

Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết x3
Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết
Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết

Mọi người đều nói
Tôi không biết mình đang làm những gì
Cuộc sống mà tôi theo đuổi
Là một canh bạc mơ hồ
Mọi người đều nói cơ hội chỉ có 1 trong 1 triệu
Hay hơn thế , 1 trong 1 tỷ
Có thể 1 trong 1 ngàn tỷ
Tôi nghe điều đó hằng ngày
Hằng giờ
Tôi luôn chú ý lắng nghe những lời nhận xét đó
Nhưng không bao giờ tôi thay đổi ý định của mình
OH!

Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết x3
Nói với tôi , nói với tôi
Điều tôi không biết x3
Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...