Tell Me

Pop
MrWind
389
Tell Me

Lời bài hát

There are nights when I can't help but cry
And I wonder why you had to leave me
Why did it have to end so soon
When you said that you would never leave me

Tell me, where did I go wrong
Why did it have to end so soon
When you said that you would never leave me

Oh, tell me, where did I go wrong
What did I do to make you change your mind completely
When I thought this love would never end
But if this love's not ours to have
I'll let it go with your goodbye

What did I do to make you change your mind completely
When I thought this love would never end
But if this love's not ours to have
I'll let it go with your goodbye

Why did it have to end so soon
When you said that you would never leave me

Oh, tell me, where did I go wrong
What did I do to make you change your mind completely
When I thought this love would never end
But if this love's not ours to have
I'll let it go with your goodbye

Lời Việt

Đó là những đêm khi anh chẳng thể ngừng những giọt nước mắt
Và anh băn khoăn tại sao em phải rời xa anh
Tại sao chuyện tình đôi ta lại phải kết thúc quá sớm
Khi em nói rằng em chẳng bao giờ xa anh

Nói cho anh đi, anh đã làm sai chỗ nào
Tại sao chuyện tình đôi ta lại phải kết thúc quá sớm
Khi em nói rằng em chẳng bao giờ xa anh

Ôi, nói cho anh đi, anh đã làm sai chỗ nào
Điều gì anh làm để em phải thay đổi hoàn toàn tâm tưởng
Khi anh nghĩ tình yêu này sẽ không bao giờ tàn phai
Nhưng nếu tình yêu này chúng ta không có được
Anh sẽ để nó ra đi cùng lời chia tay của em

Điều gì anh làm để em phải thay đổi hoàn toàn tâm tưởng
Khi anh nghĩ tình yêu này sẽ không bao giờ tàn phai
Nhưng nếu tình yêu này chúng ta không có được
Anh sẽ để nó ra đi cùng lời chia tay của em

Tại sao chuyện tình đôi ta lại phải kết thúc quá sớm
Khi em nói rằng em chẳng bao giờ xa anh

Ôi, nói cho anh đi, anh đã làm sai chỗ nào
Điều gì anh làm để em phải thay đổi hoàn toàn tâm tưởng
Khi anh nghĩ tình yêu này sẽ không bao giờ tàn phai
Nhưng nếu tình yêu này chúng ta không có được
Anh sẽ để nó ra đi cùng lời chia tay của em


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé