Thank You Lord

Unknow Category
MrWind
967
Thank You Lord

Lời bài hát

I come before you today,
and there's just one thing that I want to say;
Thank you, Lord
For all You've given to me, for all the blessing that
I cannot see
Thank you, Lord;

Bridge/Pre-Chorus
With a greatful heart, with a song of praise,
with an outstretched arm, I will bless your name.


CHORUS
Thank you, Lord, I just want to thank you Lord,
Thank you, Lord, I just want to thank you Lord; Thank
you, Lord.

For all you've done in my life,
You took my darkness and gave me your light
Thank you, Lord
You took my sin and my shame,
You took my sickness and healed all my pain
thank you, Lord

Lời Việt

Hôm nay, con đến trước mặt Người
Và muốn nói với Người một điều thôi :
Cảm ơn Chúa!
Vì mọi điều Người đã ban cho con, vì mọi ơn lành mà con chẳng thể thấy được.
Cảm ơn Chúa!

Xướng / Lặp lại ĐK:
Với trái tim biết ơn, với bài hát ngợi khen,
Với cánh tay dang rộng, con sẽ chúc tụng danh Người.

Điệp khúc:
Cảm ơn Chúa! Con chỉ muốn cảm ơn Chúa!
Cảm ơn Chúa! Con chỉ muốn cảm ơn Chúa!
Cảm ơn Chúa!

Vì mọi điều Người đã làm trong cuộc đời con.
Người mang bóng tối đi và ban cho con ánh sáng của Người.
Cảm ơn Chúa!
Người gánh lấy tội lỗi và sự khổ nhục của con,
Chúa chữa con khỏi mọi bệnh tật và đau thương.
Cảm ơn Chúa!


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...