That I Would Be Good

Pop
MrWind
636
That I Would Be Good

Lời bài hát

that i would be good even if i did nothing
that i would be good even if i got the thumbs down
that i would be good if i got and stayed sick
that i would be good even if i gained ten pounds

that i would be fine even if i went bankrupt
that i would be good if i lost my hair and my youth
that i would be great if i was no longer queen
that i would be grand if i was not all knowing

that i would be loved even when i numb myself
that i would be good even when i'm overwhelmed
that i would be loved even when i was fuming
that i would be good even if i was clingy

that i would be good even if i lost sanity
that i would be good whether with or without you

Lời Việt

Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu không còn gì cả
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu có lắm chê bai
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu còn đang ốm yếu
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi lại tăng cân

Tôi vẫn sẽ sống ổn dẫu cho tôi phá sản
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu nóng giận và mất tuổi thanh xuân
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu không không là bà hoàng lâu lữa
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi không hiểu tất cả mọi điều

Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu người tôi cóng lạnh
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi bị trôn vùi
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi đang giận dữ
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi đang lấm bẩn (nhúng chàm)

Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi mất ôn hoà
Tôi vẫn sẽ sống tốt dẫu tôi có hay không có Anh bên cạnh


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé