The Great Escape

Rock Ballad
MrWind
1282
The Great Escape

Lời bài hát

I can understand how the ages are rough
And they cut you like the tiny slithers of glass
And you feel too much
And you don’t know how long you’re gonna last,

But everyone you know, is tryin’a smooth it over,
Find a way to make the hurt go away,
But everyone you know, is tryin’a smooth it over,
Like you’re trying to scream underwater,
But, I won’t let you make the great escape,
I’m never gonna watch you checkin out of this place
I’m not gonna lose you
Cause the passion and pain
Are gonna keep you alive someday
Gonna keep you alive someday

I feel like I could wave my fist infront of your face
And you wouldn’t flinch or even feel a thing
And you retreat to your silent corner
Like you decided the fight was over for ya,

Everyone you know, is tryin’a smooth it over,
Find a way to make the hurt go away,
Everyone you know, is tryin’a smooth it over,
Everyone needs a floor they can fall through
I won’t let you make the great escape,
I’m never gonna watch you checkin outta this place
I’m not gonna lose you
Cause the passion and pain
Are gonna keep you alive someday
They’re gonna keep you alive someday

Oh, Terrified of the dark, but not if you go with me
And I don’t need a pill to make me know
And I wrote the book already,
But that chapter of my life will soon be done

I’m the king of the great escape
You’re not gonna watch me checkin outta this place
You’re not gonna lose me
Cause the passion and pain
Are gonna keep us alive, someday
Yeah the passion and the pain
Are gonna keep us alive someday, someday

Lời Việt

Tôi có thể hiểu làm thế nào mà cuộc đời lại gay gắt
Và nó chia bạn thành những mảnh thủy tinh nhỏ
Và bạn cảm thấy quá sức chịu đựng
Và bạn không biết để đi đến cuối cùng mất bao lâu,

Nhưng bạn biết đấy, mọi người sẽ cố gắng làm dịu nó,
Tìm cách để làm nỗi đau mất đi,
Nhưng bạn biết đấy, mọi người sẽ cố gắng làm dịu nó,
Cũng giống như bạn đang cố hét lên dưới nước
Nhưng, tôi sẽ không để bạn có đường thoát,
Tôi sẽ không bao giờ đứng nhìn bạn ra khỏi đây
Tôi sẽ không để mất bạn
Vì niềm đam mê và nỗi đau
Một ngày nào đó nó sẽ giữ bạn tiếp tục sống
Một ngày nào đó nó sẽ giữ bạn tiếp tục sống

Tôi cảm thấy tôi có thể vung nấm đấm trước mặt bạn
Và bạn sẽ không ngại hoặc thậm chí cảm thấy gì
Và bạn nên rút lui vào góc im lặng của bạn
Như bạn quyết định cuộc chiến đã đến lúc kết thúc,

Bạn biết đấy, mọi người sẽ cố gắng làm dịu nó,
Tìm cách để làm nỗi đau mất đi,
Bạn biết đấy, mọi người sẽ cố gắng làm dịu nó,
Người thiếu nền tảng họ có thể thất bại
Tôi sẽ không để bạn có đường thoát,
Tôi sẽ không bao giờ đứng nhìn bạn ra khỏi đây
Tôi sẽ không để mất bạn
Vì niềm đam mê và nỗi đau
Một ngày nào đó nó sẽ giữ bạn tiếp tục sống
Một ngày nào đó nó sẽ giữ bạn tiếp tục sống

Ồ, bóng tối đáng sợ, nhưng nếu bạn đi với tôi
Và tôi không cần thuốc để làm tôi hiểu
Và tôi đã viết một cuốn sách
Nhưng chương đó của đời tôi sẽ sớm được thực hiện

Tôi là chúa của cuộc tẩu thoát ngoạn mục
Bạn sẽ không đứng nhìn tôi ra khỏi nơi này
Bạn sẽ không mất tôi
Vì niềm đam mê và nỗi đau
Một ngày nào đó nó sẽ giữ bạn tiếp tục sống
Đúng niềm đam mê và nỗi đau
Một ngày nào đó nó sẽ giữ bạn tiếp tục sống


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé