The High Road

Country
MrWind
1056
The High Road

Lời bài hát

The High Road

We're bound to wait all night
She's bound to run amok
Invested enough in it anyhow,
To each his own
The Garden is sorting out
She curls her lips on a bow
I don't know if you're dead or not
To anyone

Come on and get the minimum
Before you open up your eyes,
This army has so many heads
To analyze...
Come on and get your overdose
Collect it at the borderline
And they want to get up in your head...

Cause they know and so do I
The high road is hard to find
A detour in your new life
Tell all of your friends goodbye

The dawn to end all nights
That's all we hoped it was
A break from the warfare in your house
To each his own...
A soldier is bailing out
And curled his lips on the barrel

And I don't know if the dead can talk
To anyone...

Come on and get the minimum
Before you open up your eyes
This army has so many hands
Are you one of us?
Come on and get your overdose
Collect it at the borderline
And they want to get up in your head

Cause they know and so do I
The high road is hard to find
A detour to your new life
Tell all of your friends goodbye

It's too late to change your mind
You let loss be your guide...

It's too late to change your mind
You let loss be your guide...

It's too late to change your mind
You let loss be your guide...

It's too late to change your mind
You let loss be your guide...

Lời Việt

Đường Cao Tốc

Chắc chúng ta phải đợi cả đêm
Chắc cô ấy phải chạy điên cuồng
Dù sao thì bỏ công sức như vậy cũng đủ rồi,
Kệ anh ta đi
Khu vườn đang chọn ra
Cô ấy uốn cong đôi môi
Tôi không biết là bạn chết hay không
Với bất cứ ai

Tiến lên nào và giành lấy cái tối thiểu nhất
Trước khi bạn mở mắt,
Quân đội này có rất nhiều cái đầu
Để phân tích....
Hãy lấy hết sự liều lĩnh của mình để tiến lên
Dồn chúng nó vào đường biên giới
Và họ muốn sự kiên quyết trong đầu bạn

Vì họ biết bạn làm được
Đường cao tốc thật khó để tìm ra
Đường vòng để đến cuộc sống mới
Nói tạm biệt với tất cả bạn bè của bạn đi

Bình mình dập tắt mọi đêm đen
Đó là tất cả những gì ta đã hy vọng
Nghỉ một chút từ cuộc chiến ở chỗ bạn
Kệ anh ta đi....
Người lính đang tát nước ra
Anh ấy cuộn đôi môi vào nòng súng

Và tôi không biết là chết mà còn nói được
Với bất cứ ai....

Tiến lên nào và giành lấy cái tối thiểu nhất
Trước khi bạn mở mắt,
Quân đội này có rất nhiều đôi tay
Bạn có là một trong số chúng tôi không?
Hãy lấy hết sự liều lĩnh của mình để tiến lên
Dồn chúng nó vào đường biên giới
Và họ muốn sự kiên quyết trong đầu bạn

Vì họ biết bạn làm được
Đường cao tốc thật khó để tìm ra
Đường vòng để đến cuộc sống mới
Nói tạm biệt với tất cả bạn bè của bạn đi

Đã quá trễ để thay đổi ý đinh
Bạn đã để mất phương hướng....

Đã quá trễ để thay đổi ý đinh
Bạn đã để mất phương hướng....

Đã quá trễ để thay đổi ý đinh
Bạn đã để mất phương hướng....

Đã quá trễ để thay đổi ý đinh
Bạn đã để mất phương hướng....


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...