The Last Goodbye

Country Rock
MrWind
546
The Last Goodbye

Lời bài hát

Ain't no headlights on the road tonight
Everybody here is sleeping tight
Ain't nobody gonna find us here
We'll disappear
There's a dancer in the arms of love
And he's dancing on the sky above
And the truth is that we'll never know where love will flow

Aim high
Shoot low
(Gotta aim high, shoot low baby)

Ain't no headlights on the road tonight
Ain't nobody here to make it right
Cos we couldn't seem to find a way, for love to stay
If you had another night to give
I would have another night to live
But you're never gonna see me cry the last goodbye

(The last goodbye)

Is it cloudy where you are tonight?
Are the neon lights shining bright?
Are you looking for a place to stay to get away? (can't get away)
And the days are horses down the hill,
Running fast and there's no time to kill
And the truth is that we'll never know where love will flow

Aim high
Shoot low
(Gotta aim high, shoot low baby)

Ain't no headlights on the road tonight
Ain't nobody here to make it right
Cos we couldn't seem to find a way, for love to stay
If you had another night to give
I would have another night to live
But you're never gonna see me cry the last goodbye

(The last goodbye)

If I could do it over
I'd do it all again (again)
And if I got one more chance I wouldn't change a thing

Aim high
Shoot low
(Aim high, shoot low baby)

Ain't no headlights on the road tonight (tonight)
Ain't nobody here to make it right (make it right)
Cos we couldn't seem to find a way, for love to stay
If you had another night to give
I would have another night to live (night to live)
But you're never gonna see me cry the last goodbye

Ain't no headlights on the road tonight
Ain't nobody here to make it right (make it right)
Cos we couldn't seem to find a way, for love to stay (...stay)
If you had another night to give (night to give)
I would have another night to live (night to live)
But you're never gonna see me cry the last goodbye

Lời Việt

Đêm nay chẳng còn ngọn đèn nào sáng trên đường
Mọi người nơi đây đang chìm vào giấc ngủ
Sẽ không có ai tìm thấy chúng mình ở đây đâu
Chúng ta sẽ biến mất mà
Có một vũ công trong vòng tay tình yêu
Và anh ta đang nhảy múa trên bầu trời cao
Và sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ biết tình yêu sẽ trôi về đâu

Tập trung cao độ
Ném đi nào
(Phải tập trung cao độ, quăng đi nào anh yêu)

Đêm nay chẳng còn ngọn đèn nào sáng trên đường
Không có ai ở đây để khiến điều đó trở nên đúng đắn
Bởi chúng ta không thể tìm ra một lối đi nào, cho tình yêu ở lại
Nếu anh có một đêm khác để sẻ chia
Thì em sẽ có thêm đêm khác để sống
Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy được em khóc trong lời tạm biệt cuối cùng đâu

(Lời tạm biệt cuối cùng)

Phải chăng đó là đám mây đêm nay anh ở?
Liệu những ánh đèn neon có chiếu sáng không?
Phải chăng anh đang tìm nơi để trốn tránh? (không thể trốn được đâu anh)
Và ngày tháng là những phút giây trôi lao đi thật nhanh
Chạy thật nhanh và chẳng cần giết thời gian
Và sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ biết tình yêu sẽ trôi về đâu

Tập trung cao độ
Ném đi nào
(Phải tập trung cao độ, quăng đi nào anh yêu)

Đêm nay chẳng còn ngọn đèn nào sáng trên đường
Không có ai ở đây khiến điều đó tốt hơn
Bởi chúng ta không thể tìm ra một lối đi nào, cho tình yêu ở lại
Nếu anh có đêm nào khác để sẻ chia
Thì em sẽ có đêm khác để sống
Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy được em khóc trong lời tạm biệt cuối cùng đâu

(Lời tạm biệt cuối cùng)

Nếu em có thể chấm dứt điều đó
Thì em sẽ lại làm như vậy
Và nếu em có thêm một cơ hôi em sẽ không thay đổi một thứ

Tập trung cao độ
Ném đi nào
(Phải tập trung cao độ, quăng đi nào anh yêu)

Đêm nay chẳng còn ngọn đèn nào sáng trên đường
Không có ai ở đây khiến điều đó tốt hơn
Bởi chúng ta không thể tìm ra một lối đi nào, cho tình yêu ở lại
Nếu anh có đêm nào khác để sẻ chia
Thì em sẽ có đêm khác để sống
Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy được em khóc trong lời tạm biệt cuối cùng đâu

Đêm nay chẳng còn ngọn đèn nào sáng trên đường
Không có ai ở đây khiến điều đó tốt hơn
Bởi chúng ta không thể tìm ra một lối đi nào, cho tình yêu ở lại
Nếu anh có đêm nào khác để sẻ chia
Thì em sẽ có đêm khác để sống
Nhưng anh sẽ không bao giờ thấy được em khóc trong lời tạm biệt cuối cùng đâu
(Lời tạm biệt cuối cùng)


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...