The Long And Winding Road

Pop
MrWind
513
The Long And Winding Road

Lời bài hát

The long and winding road
That leads to your door
Will never disappear
Ive seen that road before
It always leads me here
Lead me to your door

The wild and windy night
That the rain washed away
Has left a pool of tears
Crying for the day
Why leave me standing here
Let me know the way

Many times Ive been alone
And many times Ive cried
Any way youll never know
The many ways Ive tried

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Dont leave me waiting here
Lead me to your door

But still they lead me back
To the long winding road
You left me standing here
A long long time ago
Dont leave me waiting here
Lead me to your door
Yeah, yeah, yeah, yeah

Lời Việt

Con đường dài thẳm và đầy gió
Dẫn đến cửa nhà của em
Sẽ không bao giờ biến mất
Trước đây, anh đã thấy con đường đó
Nó luôn dẫn anh đến đây
Dẫn anh đến ngay cửa nhà em

Vào cái đêm gió giật dữ dội
Khi cơn mưa cuốn trôi tất cả
Đã rời khỏi hồ nước mắt
Khóc than suốt cả ngày
Tại sao lại bỏ anh đứng ở đây
Hãy chỉ anh biết con đường

Đã nhiều lần tôi lẻ loi
Và nhiều lần tôi đã khóc
Dù sao em sẽ chẳng bao giờ biết
Rằng anh đã thử nhiều con đường rồi

Nhưng rồi chúng cũng dẫn anh trở về
Về con đường dài thẳm đầy gió
Em bỏ mặc anh đứng đây
Đã lâu, lâu lắm rồi
Xin đừng để anh chờ nơi này
Hãy dẫn đưa anh về cánh cửa nhà em

Nhưng rồi chúng cũng dẫn anh trở về
Về con đường dài thẳm đầy gió
Em bỏ mặc anh đứng đây
Đã lâu, lâu lắm rồi
Xin đừng để anh chờ nơi này
Hãy dẫn đưa anh về cánh cửa nhà em
[Yé yè...]


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé