The Other Side Of Down

Unknow Category
MrWind
467
The Other Side Of Down

Lời bài hát

Here I am with all these questions hanging from my ceiling low
And one day they'll keep telling me I told you so
Everywhere I turn I see red lights flashing over my head
Oh no, oh no, oh no
In a whirl-wind spinning yeah somehow it knocked me off my feet
But I know better than to let it get the best of me,
I could give up, I could stay stuck, I could move on

So I put one foot front of the other,
No no no nothing's gonna break my stride,
I keep climbing, gonna keep fighting until I make it to the other side of down

In the sky, Im standing under all I see is endless rain
I think I spot a silver light hiding in the grey
I might get tossed around, but I'm always bouncing back
oh.oh.oh
I could give up, I could stay stuck, I could move on,

So I put one foot front of the other,
No no no nothing's gonna break my stride,
I keep climbing, gonna keep fighting until I make it to the other side of down

On the other side of down
It keeps calling me
Where I wanna be
On The other side of down
it keeps calling me
where I wanna be
where I wanna be

So I put one foot front of the other,
No no no nothing's gonna break my stride,
I keep climbing, gonna keep fighting until I make it to the other side of down

Lời Việt

Giờ tôi ở đây với những câu hỏi treo trên bức trần thấp của mình
Và ngày nào đó mọi người vẫn sẽ nói với tôi: "Tôi đã bảo rồi mà"
Mỗi nơi khi tôi rẽ hướng cho cuộc đời mình, tôi lại thấy ánh đỏ lóe sáng trong đầu
Ôi, không, không
Trong cơn gió xoáy, không biết sao nó có thể nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất
Nhưng tôi biết còn hơn để nó cuốn đi điều tốt đẹp nhất của tôi
Tôi đã có thể từ bỏ, có thể trụ vững, vẫn có thể tiến bước

Tôi bước một chân lên trước
Không, không gì có thể ngăn cản bước chân tôi
Tôi vẫn cứ vươn lên, cứ giữ dũng khí cho đến khi tôi ở phía bên kia của sự thất bại

Trên trời cao, tôi đứng dưới cơn mưa bất tận
Nghĩ mình thấy ánh bạc lóe sáng ẩn dưới màu xám xịt kia
Có thể tôi đã hơi lung động, nhưng tôi luôn lấy lại được dũng khí
Tôi đã có thể từ bỏ, có thể vẫn trụ vững, vẫn có thể tiến bước

Tôi bước một chân lên trước
Không, Không gì có thể ngăn cản bước chân tôi
Tôi vẫn cứ vươn lên, cứ giữ dũng khí cho đến khi tôi ở phía bên kia của sự thất bại

Ở phía bên kia của sự thất bại
Nó vẫn luôn gọi tên tôi
Nơi tôi muốn đến
ở phía bên kia của sự thất bại
Nó vẫn luôn gọi tên tôi
Nơi tôi muốn đến
Nơi tôi muốn đến

Tôi bước một chân lên trước
Không, Không gì có thể ngăn cản bước chân tôi
Tôi vẫn cứ vươn lên, cứ giữ dũng khí cho đến khi tôi ở phía bên kia của sự thất bại


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...