The Prettiest Thing

Jazz
MrWind
604
The Prettiest Thing

Lời bài hát

The prettiest thing
I ever did see
Was lightning from the top of a cloud
Moving through the dark a million miles an hour
With somewhere to be

So why does it seem
Like a picture
Hanging up on someone else's wall
Lately I just haven't been myself at all
It's heavy on my mind

I'm dreamin' again
Like I've always been
And way down low
I still know

The prettiest thing
I ever did see
Was dusty as the handle on the door
Rusty as a nail stuck in the old pine floor
Looks like home to me

Now I'm dreamin' again
Like I've always been
And way down low
I'm thinkin' of the prettiest thing

Lời Việt

Điều dễ thương nhất
mà tôi từng thấy
Là ánh chớp trên đỉnh đám mây
Di chuyển trong màn đêm hàng triệu dăm một giờ
Đến một nơi nào đó

Vì sao nhìn nó như một bức tranh
Treo trên tường nhà ai đo
Gần đây tôi không thể là chính mình
Đầu óc tôi nặng trĩu.

Tôi đang mơ lần nữa
Như tôi luôn như thế
Và mọi thứ trở nên chậm dần
Tôi vẫn biết

Điều dễ thương nhất
mà tôi từng thấy
Là bụi bám trên tay nắm cửa
Hoen gỉ như đinh trên sàn nhà gỗ thông
Với tôi nó như là nhà

Tôi đang mơ lần nữa
Như tôi luôn như thế
Và mọi thứ trở nên chậm dần
Tôi đang nghĩ về những điều dễ thương nhất.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé