The State Of Dreaming

Electronic Pop
MrWind
830
The State Of Dreaming

Lời bài hát

Millions of girls float on their one quote
Living on their last hope, on their last hope
I live my life inside a dream
Only waking when I sleep
I would sell my sorry soul, if I could have it all

My life is a play, is a play, is a play
My life is a play, is a play, is a play
Yeah I’ve been living in the state of dreaming
living in a make-believe land
living in the state of dreaming, of dreaming, of dreaming

All I really want is to be wonderful
People in this town they, they can be so cruel
I live my life inside a dream,
only waking when I sleep
If I could sell my sorry soul, I would have it all

My life is a play, is a play, is a play
My life is a play, is a play, is a play
Yeah I’ve been living in the state of dreaming
living in a make-believe land
living in the state of dreaming, of dreaming, of dreaming

If only you knew my dear,
How I live my life in fear
If only you knew my dear,
How I know my time is near

Yeah I’ve been living in the state of dreaming
living in a make-believe land
living in the state of dreaming, of dreaming, of dreaming
living in the state of dreaming
living in a make-believe land
living in the state of dreaming, of dreaming, of dreaming

My life is a play, is a play, is a play

Lời Việt

Hàng triệu cô gái sống theo quan điểm của họ
Sống trên hy vọng cuối cùng của họ
Tôi sống đời mình trong giấc mộng
Chỉ thức giấc khi tôi ngủ
Tôi sẽ bán linh hồn ăn năn của mình nếu có tất cả

Đời tôi là vở diễn, là vở diễn, là vở diễn
Đời tôi là vở diễn, là vở diễn, là vở diễn
Yeah tôi đã sống bấy lâu trong trạng thái mộng mị
Sống trong một vùng đất tin-là-có-thật
Sống trong trạng thái mộng mị, mộng mị, mộng mị

Tất cả những gì tôi thực sự muốn là sự tuyệt vời
Con người trong thị trấn, bọn họ thật sỗ sàng
Tôi sống đời mình trong giấc mộng
Chỉ thức giấc khi tôi ngủ
Tôi sẽ bán linh hồn ăn năn của mình nếu có tất cả

Đời tôi là vở diễn, là vở diễn, là vở diễn
Đời tôi là vở diễn, là vở diễn, là vở diễn
Yeah tôi đã sống bấy lâu trong trạng thái mộng mị
Sống trong một vùng đất tin-là-có-thật
Sống trong trạng thái mộng mị, mộng mị, mộng mị

Giá như anh biết, anh yêu của em
Em sống đời mình ra sao trong sợ hãi
Giá như anh biết, anh yêu của em
Em biết thời gian của mình cận kề thế nào

Yeah tôi đã sống bấy lâu trong trạng thái mộng mị
Sống trong một vùng đất tin-là-có-thật
Sống trong trạng thái mộng mị, mộng mị, mộng mị
Sống trong trạng thái mộng mị
Sống trong một vùng đất tin-là-có-thật
Sống trong trạng thái mộng mị, mộng mị, mộng mị

Đời tôi là vở diễn, là vở diễn, là vở diễn


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...