The Story

Jazz
MrWind
637
The Story

Lời bài hát

I don't know how to begin
'Cause the story has been told before
I will sing along i suppose
I guess it's just how it goes

And now those sprangs in the air
I don't go down anywhere
I guess it's just how it goes
The stories have all been told before

But if you don't char
The light won't hit your eye
And the moon won't rise
Before it's time


But if you don't char
The light won't hit your eye
And the moon won't rise
Before it's time

But i don't know how it will end
With all those records playin'
I guess it's just how it goes
The stories have all been told before
I guess it's just how it goes
The stories have all been told.. before
I guess it's just how ït goes...

Lời Việt

Tôi không biết bắt đầu như thế nào
Vì câu chuyện này đã được kể trước đó rồi
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hát
Tôi đoán đó là cách câu chuyện diễn ra

Và giờ mọi thứ hiện ra
Tôi không thể ngồi yên được nữa
Tôi đoán đó là cách mọi chuyện diễn ra
Những chuyện này đều đã được kể trước đó

Nhưng nếu bạn không thắp sáng
Thì mọi việc sẽ không trở nên rõ ràng với bạn
Và mặt trăng sẽ không mọc
Trước khi đến lúc.

Nhưng nếu bạn không thắp sáng
Thì mọi việc sẽ không trở nên rõ ràng với bạn
Và mặt trăng sẽ không mọc
Trước khi đến lúc.

Nhưng tôi không biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào
Với mọi bài hát đang chơi
Tôi đoán đó là cách câu chuyện diễn ra
Mọi chuyện đều được kể trước đó
Tôi đoán đó là cách câu chuyện diễn ra
Mọi chuyện đều được kể trước đó...


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé