The Undeveloped Story

Country Rock
MrWind
408
The Undeveloped Story

Lời bài hát

Taking all what others have hassled
Looking back to darker days getting me down
And if this is chaos
I think that I'm in love with clamor
Tides are turning
never understood my undeveloped story
But it makes sense to me, you make sense to me

When it all falls down, I'll still be right here
When it all falls down, we'll still be right here
Once in a lifetime, I could feel this way
Once in a lifetime, you could feel it too

Cancel your black subscription
I'm nowhere near a cigarette
And I'm cut clear as you wander
Past this lonely street and wonder
Dance all night, dance all night
The kids are all here, and we're downtown
We're past the morning glory
It's ten past two
and I'm still working on forty

Once in a lifetime, I could feel this way
Once in a lifetime, you could feel it too
Once in a lifetime, I could feel this way
Once in a lifetime, you could feel it---

Dance all night, dance all night
Dance all night, dance all night
Dance all night, dance all night

When it all falls down, I'll still be right here
When it all falls down, I'll still be right here
Once in a lifetime, I could feel this way
Once in a lifetime, you could feel it too

Once in a lifetime, I could feel this way
Once in a lifetime, you could feel it---

Dance all night, dance all night
Dance all night, dance all night

Lời Việt

Trông lại những ngày đen tối đang kéo tôi ngã quỵ
Và nếu như đây là thời kỳ hỗn mang
Tôi nghĩ tôi đã yêu tiếng gầm rũ mất
Những con thuỷ triều cuồn cuộn dâng
Chẳng bao giờ thấu hiểu câu chuyện chưa được triển khai của tôi

Khi tất cả vỡ tan, tôi sẽ vẫn mãi nơi đây
Khi tất cả sụp đổ, chúng mình vẫn sẽ mãi nơi đây
Có một lần trong đời, có lẽ tôi cảm thấy như thế này
Có một lần trong đời, có lẽ tôi cảm thấy như vậy

Xoá tan những ý nghĩ tăm tối của em
Tôi chẳng ở gần một điếu thuốc
Và tôi dứt khoát khi em đi thẩn thờ
Qua con phố lặng thinh và tự hỏi lòng
Khiêu vũ suốt đêm, khiêu vũ suốt đêm
Những đứa trẻ ở đây, và chúng ta bước xuống đường
Chúng ta bước qua buổi ban mai lộng lẫy
Đã hai giờ mười
Và tôi vẫn còn đang nhảy múa đến tận bốn mươi

Một lần trong đời, tôi có thể cảm thấy như thế này
Một lần trong đời, bạn cũng có thể cảm thấy như vậy
Một lần trong đời, tôi có thể cảm thấy như thế này
Một lần trong đời, bạn cũng có thể cảm thấy như vậy

Khiêu vũ suốt đêm, khiêu vũ suốt đêm
Khiêu vũ suốt đêm, khiêu vũ suốt đêm
Khiêu vũ suốt đêm, khiêu vũ suốt đêm

Khi tất cả vỡ tan, tôi sẽ vẫn mãi nơi đây
Khi tất cả sụp đổ, chúng mình vẫn sẽ mãi nơi đây
Có một lần trong đời, có lẽ tôi cảm thấy như thế này
Có một lần trong đời, có lẽ tôi cảm thấy như vậy

Có một lần trong đời, có lẽ tôi cảm thấy như thế này
Có một lần trong đời, có lẽ tôi cảm thấy như vậy

Khiêu vũ suốt đêm, khiêu vũ suốt đêm
Khiêu vũ suốt đêm, khiêu vũ suốt đêm


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...