Thinking About You

Jazz
MrWind
505
Thinking About You

Lời bài hát

Thinking about you

Yesterday I saw the sun shinin',
And the leaves were fallin' down softly,
My cold hands needed a warm, warm touch,
And I was thinkin' about you.

Here I am lookin' for signs of leaving,
You hold my hand, but do you really need me?
I guess it's time for me to let you go,
And I've been thinkin' about you,


When you sail across the ocean waters,
And you reach the other side safely,
Could you smile a little smile for me?
'cause I'll be thinkin' about you,
I'll be thinkin' about you,
I'll be thinkin' about you,
I'll be thinkin' about you.

Lời Việt

Nghĩ về anh

ngày hôm qua em đã thấy ánh dương bừng sáng,
và những chiếc lá, thả rơi rất nhẹ,
bàn tay lạnh cóng cần một hơn ấm chạm vào
và em đã nghĩ về anh.

Em đứng đây nhìn những cảnh chia ly,
anh nắm tay em nhưng không thực sự cần?
có phải chăng là lúc em để anh đi,
và em vẫn đang nghĩ về anh,

khi anh bơi qua đại duơng sâu thẳm,
và anh với đến một bờ khác bình yên,
anh có thể cười với em một nụ cười rất nhỏ?
bởi vì em sẽ luôn nghĩ về anh,
em sẽ luôn nghĩ về anh,
em sẽ luôn nghĩ về anh,
em sẽ luôn nghĩ về anh.


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...

Nếu bạn thích bài hát hãy để lại lời comment nhé