This Is Our Song ( Camp Rock 2 )

Unknow Category
MrWind
1232
This Is Our Song ( Camp Rock 2 )

Lời bài hát

So let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya

This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing better
Than singing along
This is our summer
This is our song

Come grab your guitar
Sit by the fire
'Cause we all need a song
When the we retire
We'll sit here
Together
And sing it out (And sing it out loud) loud

This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing better
Than singing along
This is our summer
And this is our song
This is our song
This is our song
This is our song

Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Yeah
This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
There's nothing better
Than singing along
This is our summer (Our summer)

This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing better
Than singing along
This is our summer
This is our song
(This is our song)
This is our song
(This is our song)
This is our song
(This is our song)
This is our song

Lời Việt

Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Đến và cầm lấy cây Ghi-ta của bạn
Ngồi bên đống lửa trại
Vì tất cả chúng ta cần là một bài hát
Khi mà chúng ta về già
Sẽ ngồi lại đây
Cùng với nhau
Và hát bài hát này ( hát bài hát này thật hay ) thật hay

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Đúng rồi đấy
Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
(Đây là bài hát của chúng ta)
Đây là bài hát của chúng ta
( Đây là bài hát của chúng ta )
Đây là bài hát của chúng ta
(Đây là bài hát của chúng ta )
Đây là bài hát của chúng ta
Đây là bài hát của chúng taĐể duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...