This Is The Last Time

Unknow Category
MrWind
1350
This Is The Last Time

Lời bài hát

This is the last time
That I will say these words
I remember the first time
The first of many lies
Sweep it into the corner
Or hide it under the bed
Say these things they go away
But they never do
Something I wasn\'t sure of
But I was in the middle of
Something I forget now
But I\'ve seen too little of

The last time
You fall on me for anything you like
Your one last line
You fall on me for anything you like
And years make everything alright
You fall on me for anything you like
And I no I don\'t mind

This is the last time
That I will show my face
One last tender lie
And then I\'m out of this place
So tread it into the carpet
Or hide it under the stairs
Say that some things never die
Well I tried and I tried

Something I wasn\'t sure of
But I was in the middle of
Something I forget now
But I\'ve seen too little of

The last time
You fall on me for anything you like
Your one last line
You fall on me for anything you like
And years make everything alright
You fall on me for anything you like
And I no I don\'t mind

The last time
You fall on me for anything you like
Your one last line
You fall on me for anything you like
And years make everything alright
You fall on me for anything you like
And I know I don\'t mind

Lời Việt

Đây là lần sau cuồi
Anh còn nói những lời này
Anh nhớ lần đầu tiên
Lần đâu của bao điều dối trá
Quẳng nó vào góc tường
Hay giấu dưới giường
Nói những lời này chúng sẽ biến mất sao
Nhưng vẫn còn đó
Điều gì anh chẳng thể chắc chắn
Nhưng anh đang băn khoăn
Giữa bao điều anh đã lãng quên
Nhưng anh đã nhận ra quá ít

Lần cuối cùng
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Dòng cuối cùng của em
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Và năm tháng sẽ xoá mờ tất cả
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Và anh không, không bận tâm nữa

Đây là lần sau cuối
Anh bày tỏ thái độ của mình
Lời nói dối em dịu cuối cùng
Và rồi anh sẽ rời nơi đây
Hãy giẫm đạp nó trên tấm thảm đi
Hay giấu dưới cầu thang
Nói rằng có những thứ bất diệt
Anh cố và cố gắng hơn nữa

Điều gì đó anh chẳng thể chắc chắn
Nhưng anh đang băn khoăn
Giữa bao điều anh đã lãng quên
Nhưng anh đã nhận ra quá ít

Lần cuối cùng
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Dòng cuối cùng của em
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Và năm tháng sẽ xoá mờ tất cả
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Và anh không, không bận tâm nữa

Lần cuối cùng
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Dòng cuối cùng của em
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Và năm tháng sẽ xoá mờ tất cả
Ngã vào lòng anh vì điều gì em thích
Và anh không, không bận tâm nữa


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...