This Masquerade

Unknow Category
MrWind
891
This Masquerade

Lời bài hát

Are we really happy with
This lonely game we play
Looking for the right words to say
Searching but not finding
Understanding anyway
We?re lost in this masquerade

Both afraid to say we?re just too far away
From being close together from the start
We tried to talk it over
But the words got in the way
We?re lost inside this lonely game we play

(*) thoughts of leaving disappear
Each time I see your eyes
And no matter how hard I try
To understand the reason
Why we carry on this way
And we?re lost in this masquerade

We tried to talk it over
But the words got in the way
We?re lost inside this lonely game we play

Repeat (*)
We?re lost in a masquerade

Lời Việt

Có phải chúng ta thực sự hạnh phúc với
Trò chơi cô độc mà ta đang theo
Tìm kiếm những lời đúng để nói
Tìm kiếm nhưng không tìm thấy
dù sao cũng cứ hiểu đi
Chúng ta đang lạc trong buổi dạ tiệc hóa trang

Cả hai đều e ngại để nói rằng ta đang đi quá xa
từ khi gần gũi với nhau ngay lúc bắt đầu
Ta cố gắng nói rằng điều đó quá rồi
Nhưng những lời nói trong cách dùng
Chúng ta đã lạc sâu vào cuộc chơi cô độc đang theo đuổi

(*) Những suy nghĩ về việc ra đi biến mất
Mỗi lần tôi nhìn ánh mắt em
Và dù cho tôi cố gắng thật nhiều
để hiểu lý do
Vì sao ta cứ tiếp tục thế này
Và ta cứ lạc vào sự giả dối này

Ta cố gắng nói rằng điều đó quá rồi
Nhưng những lời nói trong cách dùng
Chúng ta đã lạc sâu vào cuộc chơi cô độc đang theo đuổi

Repeat (*)
Ta đang lạc trong sự giả dối


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...