This One (Crying like a child)

JPop
MrWind
869
This One (Crying like a child)

Lời bài hát

How can I put this I I I
I'm an independent woman, I...
I've been crying like a child
I just wanted you to know the person that I am
More than any other your fans
I would love you for a thousand years
Yours truly


I ain't gonna play it cool
Let me tell you I've tried that
Already
Every day, and every night, your words
Ring through me
Who am I trying to fool, honey I've been living on my own
like Freddy
But I'm still a woman, baby tell me how

How could I ever love another?
How could you don't remember?
God knows I'd give anything
For just one more night together
Today I'll miss you more than ever
How could you say you don't remember?
This one's for the happiness I'll be wishing you forever

It's just another Friday night
For you and your accessory
And there you are before my eyes
Two hours and for fifteen minutes you are here
I don't wanna scream lest I should tear
A whisper in the darkness disappears
Sincerely

We should get back on the road
(?)
Let's get married
You were all the shelter that I need above me
Who am I trying to fool
Honey I've got your ringtone on my
Blackberry
And I won't give a damn if only I knew how

How could I ever love another?
How could you don't remember?
God knows I'd give anything
For just one more night together
Today I'll miss you more than ever
How could you say you don't remember?
This one's for the happiness I'll be wishing you forever

You got me crying like a child
Ain't no need for me to lie
A hundred ? that fast fillin' up my heart, try (now...)
You got me crying like a child
And the crowd is going wild
This one, this is the one
Come on and give it up

How could I ever love another?
How could you don't remember?
God knows I'd give anything
For just one more night together
Today I'll miss you more than ever
How could you say you don't remember?
This one's for the happiness I'll be wishing you forever

How could I ever love another?
How could you don't remember?
God knows I'd give anything
For just one more night together
Today I'll miss you more than ever
How could you say you don't remember?
This one's for the happiness I'll be wishing you forever

Lời Việt

Làm sao em có thể nói rằng Em
Em là một người tự tin, Em...
Em đã và đang khóc như một đứa trẻ
Em chỉ muốn anh biết con người là chính em
Hơn bất kỳ niềm say mê nào khác của anh
Em sẽ yêu anh dù tới một nghìn năm nữa
Sự chân thành của anh


Em không thể kìm nén được
Hãy để em nói cho anh biết em đã cố gắng để
Sẵn sàng
Mọi ngày, và mọi đêm, những lời nói của anh
khi gọi cho em
Em đang cố gắng để ngốc ngếch, Anh yêu Em đang sống độc lập
như Freddy
Nhưng em vẫn chỉ là một phụ nữ, baby, hãy nói cho em...

Làm sao em có thể yêu thêm nữa?
Làm sao anh có thể không nhớ như thế?
Chúa biết Em sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì
Chỉ để một đêm nữa bên anh
Hôm nay Em nhớ anh hơn bao giờ hết
Làm sao anh có thể nói anh không nhớ như thế?
Chỉ lần này thôi cho hạnh phúc Em sẽ mong chớ mãi mãi

Chỉ một đêm thứ sáu nữa
với anh và thật sự là anh
Và chỉ có anh trước mắt em
2 giờ và 15 phút anh ở đây
Em không thể cười được vì em sợ rằng em sẽ khóc
giọng nói thì thầm trong bóng tối sẽ biến mất
Thật đấy,

Chúng ta sẽ trở lại con đường ấy
(?)
Mình lấy nhau đi anh *
anh là tất cả, là nơi chở che nơi mà em cần
Em đang cố gắng để ngốc nghếch
Anh yêu, em thấy cuộc gọi của anh trên chiếc BlackBerry của em
Và Em sẽ không mặc kệ giá như em biết làm sao...

Làm sao để Em có thể yêu thêm nữa?
Làm sao anh có thể không nhớ như thế?
Chứa biết em sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì
Chỉ để một đêm nữa bên anh
Hôm nay em nhớ anh hơn bao giờ hết
Làm sao anh có thể nói anh không nhớ như thế?
Một lần này cho hạnh phúc em sẽ mong chờ mãi mãi

Anh làm em khóc như một đứa trẻ
Em không cần lời nói dối
Một trăm? Cái tràn ngập trong trái tim em, phải cố gắng(bây giờ...)
Anh làm em khóc như một đứa trẻ
Và những ý nghĩ hoang dại
chỉ một lần này, duy nhất một...
Hãy đến đây và từ bỏ nó

Làm sao em có thể yêu thêm nữa?
Làm sao anh có thể không nhớ như thế?
Chúa biết em sẽ cho bất kỳ thứ gì
Chỉ để một đêm nay gần bên anh
Hôm nay em nhớ anh nhớ anh hơn bao giờ hết
Làm sao anh có thể nói anh không nhớ như thế?
Chỉ một lần này cho hạnh phúc em sẽ mong chờ mãi mãi

Làm sao em có thể yêu thêm nữa?
Làm sao anh có thể không nhớ như thế?
Chúa biết em sẽ cho bất kỳ thứ gì
Chỉ để một đêm nay gần bên anh
Hôm nay em nhớ anh nhớ anh hơn bao giờ hết
Làm sao anh có thể nói anh không nhớ như thế?
Chỉ một lần này cho hạnh phúc em sẽ mong chờ mãi mãi


Để duy trì kinh phí hoạt động cho web site .
Bạn vui lòng click vào link bên cạnh sau đó chọn skip ads để sao chép lời Sao chép Thank you


Loading...